تعداد بازدید: 3086

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 7 مهر 1388-0:0

يک قاچاقچي ، 30 کيلو مرال

ماموران محيط زيست نکا رشوه 500 ميليون توماني قاچاقچي مرال را رد کردند


 اين قاچاقچي‌ حين دستگيري ضمن همراه داشتن 30 کيلوگرم گوشت مرال،مبلغ 5 ميليون ريال به ماموران گشت محيط زيست نكا پيشنهاد داد.


 مرال يكي از سه گونه گوزن (گوزن زرد، شوكا و مرال) موجود در ايران است كه به آن گاو كوهي هم گفته مي‌شود.


 اين گونه بزرگترين گوزن ايران به‌شمار مي‌رود كه در جنگل‌هاي مناطق كوهستاني زندگي مي‌كند و با توجه به غناي اكوسيستم استان‌هاي شمالي و وجود جنگل‌هاي بي‌نظير، يكي از مهمترين زيستگاه‌هاي اين گونه با ارزش حيات وحش ايران به حساب مي‌آيد.


جمعيت مرال‌ها در استان‌هاي شمالي در دهه‌هاي گذشته به دليل شكار بي‌رويه و نبود نظارت دقيق بر فرايند شكار غيرقانوني كاهش يافته است و تخريب جنگل و تبديل آن به مناطق جدا از هم به واسطه فعاليت شركت‌هاي مقاطعه‌كار جنگل، به شدت امنيت جمعيت اين گونه را مورد تهديد قرار داده است.


به نوشته farsnews محدود شدن زيستگاه اين جانور و به دليل در معرض اصوات ناشي از تعريض و ايجاد جاده در داخل جنگل و استرس‌هاي موجود مي‌تواند منجر به تغيير عادات عمومي اين جانور و كاهش ميل آن براي جفت‌گيري شده و بارداري‌هاي آن را نيز ناموفق كند.


 در چهار سال گذشته به دليل افزايش تعداد پاسگاه‌هاي سرمحيط باني در مناطق مرال‌خيز در استان‌هاي شمالي، تبليغات و فرهنگ‌سازي مداوم به نظر مي‌رسد از شيب تند كاهش جمعيت اين گونه كاسته شده و مشاهده گله‌اي اين جانور در بعضي مواقع در مناطق شكار ممنوع كه تا پنج سال پيش ميسر نبود حاكي از آرامش نسبي در مناطق زيست آن است.


گفتني است مرال سمبل حيات وحش مازندران به شمار مي‌آيد و نيازمند حمايت و نگهداري ويژه است كه به دليل چراي زياد داراي زيستگاه بيشتري نيز است.

همه ساله از نيمه شهريور تا اواسط مهر ماه‌ زمان جفت گيري مرال است كه نگهباني خاصي از سوي محيط زيست صورت مي‌گيرد.    ©2013 APG.ir