تعداد بازدید: 1682

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 2 آذر 1388-0:0

فرزانه:از صندوق ذخیره ارزی بی رویه استفاده کردیم

معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران گفت :افراط و تفریط در استفاده از صندوق ذخيره ارزي به تورم منجر شد  و برای کنترل تورم نیز دچار رکود شدیم-نظام اداری و بانکی خسته کننده است.


ولی ا... فرزانه گفت: تا اصل شفافیت به درستی رعایت نشود مشکل بودجه ، اقتصاد ، بازار و بنگاه های اقتصادی نیز حل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ما معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران تصريح کرد: مشکلات زمانی حل خواهند شد که اصل شفافیت را بپذیریم.

وی  افزود: امروز اگر بتوانیم مدیریت و اقتصاد کشور را مردمی کنیم نتیجه مطلوب به دست خواهیم آورد.

 فرزانه با بیان این که اگر جنگ مردمی نبود در آن به پیروزی دست نمی یافتیم، اظهار داشت : اگر اقتصاد را مردمی کرده و سطح آگاهی و دانش جامعه را افزایش دهیم پیروز خواهیم شد.

مدیریت برنامه ریزی استانداری مازندران با بیان این که عصر حاضر دانش محور است ، گفت : پایه های قدرت دیگر محورهای نظامی و اقتصادی استوار نیست بلکه بر پایه دانایی است و ثمره آن نیز به اقتصاد ملی بازمی گردد.

 وی با اشاره به این که بحران مالی اقتصادی جهانی حدود 63 میلیارد دلار بر درآمد نفتی ما صدمه وارد کرد افزود: کاهش تقاضای نفت و کاهش قیمت آن بر درآمد نفتی کشور تاثیرگذار بود.

 فرزانه اذعان داشت : میان رکود اقتصادی و تورم ، تسلسلی وجود دارد و کسی موفق است که در میان این متغیرها تعادل ایجاد کند.

وی تصریح کرد : برای بهبود اشتغال ، از صندوق ذخیره ارزی بی رویه استفاده کردیم و در این میان دچار افراط و تفریط شدیم که منجر به تورم شد ،  برای کنترل تورم نیز دچار رکود شدیم.

فرزانه با بیان آن که ریشه همه بحران ها حتی در آمریکا که یک اقتصاد تعریف شده دارد به 2 عامل بازمی گردد گفت : ترجیح منفعت آنی بر منافع بلند مدت و عدم نظارت دولت ها ریشه بحران کنونی است.

فرزانه با اشاره به این که اصل 44 زبان مشترک د رجهت گیری های نظامی و اقتصادی است گفت : هنوز در روش ها به زبان مشترک دست نیافته ایم .

 وی اظهار داشت : برای دست یافتن به زبان مشترک در جهت گیری ها از ابتدای انقلاب تاکنون تلاش شده و چنانچه رسیدن به زبان مشترک در روش ها نیز 30 سال به طول بینجامد ، از دنیا عقب خواهیم ماند.

وی تصریح کرد : نظام اداری و بانکی ما آنقدر خسته کننده است که سرمایه گذاران ساکن خارج از کشور که قصد سرمایه گذاری در داخل کشور داشتند به علت بوروکراسی اداری از تصمیم خود منصرف شدند و ما نتوانستیم از این فرصت طلایی برای رونق کشورمان استفاده کنیم.

 فرزانه افزود: این حقیقت وجود دارد اگر بانک مرکزی ما را برای جذب سرمایه گذار درست هدایت می کرد ، سرمایه های خوبی وارد کشور می شد.    ©2013 APG.ir