تعداد بازدید: 2187

توصیه به دیگران 1

شنبه 21 آذر 1388-0:0

همه براي برنج

براي حل معضل برنج،شنبه شب جلسه مهمي با حضور دو وزير و نماينده هاي استان هاي شمالي در تهران برگزار مي شود.


بنا بر خبر رسيده به مازندنومه براي بررسی مسائل و مشکلات تولید و بازار برنج، جلسه مشترکی با حضور وزرای جهاد کشاورزی و بازرگانی و نمایندگان استان های شمالی و همچنین دست اندرکاران استانی تولید و بازار برنج شنبه شب در تهران برگزار می شود.

در این جلسه به موضوع تولید و بازار و واردات برنج پرداخته خواهد شد و تصمیم هاي جهت رفع این مشکلات و اقتصادی کردن فعالیت های شالی کاری اتخاذ خواهد شد.    ©2013 APG.ir