تعداد بازدید: 2278

توصیه به دیگران 1

جمعه 27 آذر 1388-0:0

نظرسنجي تازه

نظر سنجي جديد مازندنومه با موضوع وضعيت حقوق و دستمزد کاربران،در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.


با سپاس از همه مخاطباني که در نظرسنجي پيشين ما شرکت کردند،سئوال و گزينه هاي نظرسنجي جديد را در دسترس قرار داده ايم.


در اين نظرسنجي از شما پرسيده ايم:
*مي خواهيم بدانيم چند درصد از بازديدکنندگان سايت هاي اينترنتي و اين پايگاه،از وضعيت حقوق و مزاياي خود رضايت دارند؛بنابراين از شما مي پرسيم:


آيا ازوضعيت حقوق و دستمزد خود رضايت داريد؟

- بيکارم و حقوق بگير نيستم

- ه هيچ وجه راضي نيستم
 
- به نسبت رضايت دارم
 
- خيلي رضايت دارم


 هدف ما از طرح اين پرسش دريافت نظر مخاطبان راجع به  وضعيت معيشتي و حقوقي آن هاست.در اين بين آماري از کاربران بدون حقوق و بيکار نيز به دست خواهد آمد.

در نظر سنجي پيشين پرسيده بوديم:
آخرين بار چه وقت به يک کنسرت موسيقي در داخل استان مازندران رفتيد؟


208 نفر به اين پرسش هنري پاسخ دادند که جواب ها به اين شرح دسته بندي مي شود:


40 درصد پاسخ گويان(83 نفر) اعلان داشتند که تاکنون به هيچ کنسرت موسيقي در داخل استان مازندران نرفته اند!


اين که 40 درصد مخاطبان اينترنتي که غالبا" قشر روشنفکرو تحصيل کرده ما را تشکيل مي دهند هنوز کنسرت موسيقي را از نزديک نديده اند،بايد براي کاربدستان فرهنگ و هنر اين ديار علامت سئوالي  بزرگ باشد.


 11 نفر(5%) از پاسخگويان در نظرخواهي مازندنومه ،اظهار داشتند که در سال 1388 به کنسرت موسيقي رفته اند.


5 نفر هم(2%)گفتند بين سال هاي 1387-1386 به کنسرت موسيقي در داخل استان رفته اند.


يک درصد(3نفر)هم پاسخ دادند که بين سال هاي 1385-1384 به کنسرت موسيقي رفته اند.

اما همان طور که قابل پيش بيني بود بيشتر پاسخ گويان(106 نفر معادل 51%) اعلان داشتند که در دوره اصلاحات و قبل از سال 1384 به کنسرت موسيقي رفته اند.


در يک جمع بندي کلي مي توان اظهار داشت که دولت نهم و مديران فرهنگي آن ها در استان،در عرصه فرهنگ و هنر و به خصوص موسيقي موفقيت درخوري نداشتند.بايد منتظر ماند و ديد وزير فرهنگ و ارشاد دولت دهم و مدير کل جديد ارشاد استان تا چه اندازه به سياست درهاي باز در عرصه موسيقي اعتقاد دارند.©2013 APG.ir