تعداد بازدید: 2446

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 25 خرداد 1389-0:0

بي نياز از تعريف

برايم باورکردني نبود وقتي شنيدم هادي ابراهيمي،موقعي که به استانداري آمد، 20 روزتمام دو فرزند کوچکش را نديد!-ابراهيمي،مي تواند احمدي نژاد مازندران باشد-مدتي است سر زبان ها افتاده معاون سياسي وامنيتي استاندار به کابينه خواهد رفت وسخنگوي دولت دهم خواهد شد.(يادداشت رسيده)


زماني "آرتور شوپنهاور"-فيلسوف آلماني-گفته بود:"کساني که هرگز وقت ندارند،کم تر کار مي کنند."اما فردي را مي شناسم که بر اين نظريه مهر ابطال زده است:هادي ابراهيمي، معاون جوان استاندار مازندران.
ابراهيمي وقت کم مي آورد،ليکن نه به خاطر بيکاري،بلکه به دليل کار وفعاليت بيش از حد و مثال زدني اش.او مي گويد:"اي کاش شبانه روز بيشتر از 24 ساعت بود تا باز هم بيشتر کار مي کردم...!"


پرکاري و جنب وجوش ابراهيمي جوان، استانداربا تجربه را نيز به واکنش وادار کرده:"مقابل ابراهيمي کم آورده ام،من که ساعت 11شب براي استراحت به منزل مي روم،هادي ولم نمي کند و برايم زنگ مي زند!..."


روز دوشنبه 24 خرداد ماه يک روز مثال زدني براي نشان دادن پويايي وتلاش مضاعف معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران است:6:30 صبح نشست با فرماندهان سپاه،عزيمت به نوشهر و بازديد از طرح هاي سالم سازي دريا،نشست با شوراهاي شهر و روستاي شهرستان نوشهر،جلسه اختصاصي با دست اندرکاران بنادر و کشتيراني استان،بازديد از دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهرو سخنراني در جمع دانشجويان اين دانشگاه،شرکت در جلسه شوراي اداري رامسر،بازديد از طرح هاي سالم سازي دريا در رامسر وحضور در جلسه اي در محمود آباد در ساعت 11:30 شب!


ابراهيمي به خانه که برگشت ساعت از 1:30 بامداد گذشته بود وصبح فردا دوباره ساعت 6:30 اداره بود و پاسخ گويي به مردم!سه شنبه 25 خرداد روز ملاقات عمومي بود وحدود صد نفر از شهروندان از قشرهاي مختلف مهمان اين معاون خستگي ناپذير بودند.ابراهيمي در نهايت محبت به همه پاسخ داد و براي حل مشکل مردم تلفن زد و نامه نوشت و...


فرانسوا رنه شاتوبريان"-نويسنده وشاعر فرانسوي-گفته:"يک اراده قوي بر همه چيز فائق مي آيد،حتي بر زمان."


برايم باورکردني نبود وقتي شنيدم اوموقعي که به استانداري آمد، 20 روزتمام دو فرزند کوچکش را نديد!آن قدر دل آقاي معاون براي پسرانش تنگ شده بود که پس از تلفن بچه ها در ساعت اداري و بسان ساير بازديدهاي رسمي اش، با کيک و آبميوه به ملاقات آن ها رفت ودر مهد کودک، بچه ها را ديد وساعتي با آن ها بود!


کسي تصور نمي کردجوان ترين مدير اجرايي کشور،پس از مدت زمان اندکي از حضورش در استانداري اين چنين برکارش مسلط شود و در حوزه هاي سياسي،فرهنگي و عمراني بدرخشد.موضوعي که طاهايي در جلسه چند روز پيش خود با فرمانداران ومديران دستگاه هاي اجرايي مطرح کرد:"ابراهيمي نيرويي پرکار و پر حرکت است."


هر چند آقاي استاندار بارها تاکيد کرده که"هنوز در کشور کسي مثل احمدي نژاد پيدا نشده"اما به قول دوستي" ابراهيمي،مي تواند احمدي نژاد مازندران باشد."


ابراهيمي تمايل دارد شيوه مديريتش آميخته اي از مديريت کردان واحمدي نژاد باشد؛کردان از اين جهت که پاراف ها ودستورهايش بر محور"اقدام کنيد" و"انجام شود" مي چرخد و احمدي نژاد از اين منظر که پرکار و مردمدار وساده زيست است وهميشه با لبخندي بر لب از مراجعه کنندگان پذيرايي مي کند و هدفش کارگشايي است.


براي اين که با روحيه مردم مداري ابراهيمي آشنا شويد کافيست که روز سه شنبه و در ملاقات هاي عمومي به دفترش برويد وشيوه پاسخ گويي اش را از نزديک ببينيد.او پشت ميز منشي اش مي نشيند وبه تک تک مراجعه کننده ها پاسخ مي گويد،از همان جا به مديران اجرايي تلفن مي کند،نامه مي نويسد،راهکار نشان مي دهد و...ملاقات روز سه شنبه هاي هادي نقل محافل عمومي شده وشيوه کارش را ساير معاونان ومديران استانداري براي يکديگر نقل قول مي کنند.


او علاوه بر ديدارهاي مردمي سخنوري زبردست نيز مي باشد.همه حرکت ها با پيشگامي افراد سخنور آغاز مي شود وسپس به دست مردان عمل مستحکم مي شود.مي گويند در طول تاريخ نيرويي که هميشه بهمن هاي بزرگ مذهبي وسياسي را به حرکت درآورده جادوي سخن وتنها جادوي سخن بوده است.
  هميشه جلسات سخنراني ابراهيمي براي خبرنگاران جذاب بوده است؛چه، معاون جوان با منطق واستدلال وشفاف و رسانه اي حرف مي زند.


بيان خوش هادي تا بدان جا پيش رفته که مدتي است سر زبان ها افتاده او به کابينه خواهد رفت وسخنگوي دولت دهم خواهد شد.


ابراهيمي به احمدي نژاد عشق مي ورزد و در مسير اصولگرايي ثابت قدم است.او تا بدان جا پيش رفته که مي گويند بر سر انتصاب هاي درون استاني با استاندار اختلاف سليقه پيدا کرده؛طاهايي عزم بر تثبيت مديران استان دارد و ابراهيمي دغدغه دارد که نيروهاي ستاد احمدي نژاد بر سرکار بيايند ومديريت دستگاه هاي اجرايي را برعهده بگيرند.


همين تفاوت نگاه باعث شده انتصاب ها به کندي صورت پذيرد.اين در حاليست که هر روز فشارهاي سياسي برخي نماينده هاي مجلس ونيز ستادهاي دکتر احمدي نژاد بر طاهايي وابراهيمي بيشتر مي شود،گرچه معاون جوان گفته:"با عزل ونصب هاي اتوبوسي مخالفم"اما براين قضيه هم تاکيد کرده که:"هرگز تسليم فشارهاي سياسي نمي شوم."


احمدي نژاد نگاهي مثبت به هادي ابراهيمي دارد،شايد آينده به گونه اي ديگر براي اين معاون پويا وجوان رقم بخورد.رزومه ي کاري هادي پر است ازسمت هاي مختلف سياسي وفرهنگي وجابه جايي هاي شغلي.

او در سال هاي اخير سمت هاي گوناگوني داشته:مدير پخش راديو مازندران،معاون اطلاعات واخبارشبکه طبرستان،مشاور سياسي مديرکل صدا وسيما،مدير واحد تحقيقات وپژوهش صدا وسيما،فرماندار تنکابن،مدير کل فرهنگ وارشاد استان و... روزنامه نگار.


هادي همان زمان که کارشناس معمولي صدا وسيماي مرکز مازندران بود،صميمي و مردمدار و پرکار و خلاق وبااراده بود.

او36 سال پيش در روستاي کياپي ساري برآمد،اما هنوز روحيه سادگي وصميميت و تلاش روستايي اش را حفظ کرده است.
او هنوز خودروي شخصي ندارد

 و خانه اش را پس از 5 مرتبه اسباب کشي ومستاجري،يک سال پيش با تسهيلات بانکي خريده است.
"گوستاو لوبون"-فيلسوف وجامعه شناس فرانسوي گفته:"کسي که به خود اطمينان دارد،بي نياز از تعريفي است که ديگران از او به عمل مي آورند."


اين يادداشت نيز قصد مجيزگويي و تعريف وتمجيد بي جا نداشت،باور دارم در روابط دوستانه وصميمانه"تحسين" به مثابه روغني که به چرخ هاي ماشين مي زنند تا خوب کار کند،لازم است.


نگارنده به عنوان يک دوست وخبرنگاري که ابراهيمي را از نزديک مي شناسم بر اين باورم که اگر تحسين وآفريني نباشد دوستي متزلزل و بي ثبات خواهد شد و اين نوشته تنها بر اين هدف يعني تحسين يک مدير تلاشگر بر قلم جاري شد.هر چند شايد انتقادهايي نيز بر شيوه وعملکرد معاون جوان استاندار مازندران مترتب باشد که آن هم به وقتش گفته خواهد شد.

(امضا محفوظ)


 • جمعه 28 خرداد 1389-0:0

  هرکسی که پستی را گرفت یا به او دادند باید کارکند وگرنه صلاحیت او زیر سوال است . امیدواریم کارمند دولت مردم باشیم ، نه دولت حزب چپ و راست ، تا زمانی که مسئولیتی نداریم می توانیم حزبی باشیم ولی زمانی که مسئولیت گرفتیم نباید حزبی فکر و عمل کنیم .
  حالا سوالی دارم آیا جناب ابراهیمی مقام دولت مردم است ؟ یا دولت جناح؟
  منظورم در عمل است ؟؟؟؟؟؟؟؟
  کار به عمل آید نه سخن......

  • جمعه 28 خرداد 1389-0:0

   خدا کنه تلاشش برای رسیدن به مدارج بالاتر سیاسی نبوده وفقط برای کمک به مردم مازندران باشد. مردم وسیله ای برای ترقی نیستند مردم ما نیاز به حمایت دارند.

   • پنجشنبه 27 خرداد 1389-0:0

    حضرت امير به چاپلوسي كه در جلويش او را ستايش مي كرد چنين فرمود:
    من نه آنقدر بزرگم كه تو بر زبان مي آوري و نه آنقدر كوچكم كه تو در ذهن داري.
    قطعاً كلمات قصار حضرت شاخص بزرگ ما است و آقاي ابراهيمي را هم بايد با اين شاخص محك زد. مردم بايد بدانند كه آقاي ابراهيمي نه آنقدر بزرگ است كه چاپلوسي چنين برايش بنويسد و نه آنقدر كوچك كه اين حرف ها باورش بيايد. البته پركاري يك ارزش است و بايد به انسان پر كار دست مريزاد گفت و به درستي او را به جامعه معرفي كرد. چه اشكالي دارد انسان دلسوز و پركار روزي به مقاماتي نظير رئيس جمهوري هم برسند و آن فرد اتفاقاًٌ مازندراني هم باشد. مگر بقيه كه تا كنون اين ميدان را طي كردند هنر بيشتري دارند؟

    • چهارشنبه 26 خرداد 1389-0:0

     آقا يه مدیر جوان اهل خدمت اومده چشم دیدنش رو نداریم!؟طرف هر چی هست،جوونه يا اصولگراست و...خلاصه مردمیه.ما تشنه مدیری مردم مدار هستیم از بس مدیر جیب مدار وفامیل مدار و پول مدار زیاد شده!!ماشالله به هادی.

     • چهارشنبه 26 خرداد 1389-0:0

      جالب بود ولی تعجب کردم چرا اسمی از آقای ... نیامده نکنه این مطلب رو خوده آقای ... نوشته چون بعیده از هادی حرف بزنین و از آقای ... نگین راستی یکی دیگر از مسئولیتهای آقا هادی رو فراموش کردین ایشون اخیرن سرپرست فرمانداری آمل شده ...

      • چهارشنبه 26 خرداد 1389-0:0

       ... که دم به دیقه اظهار نظر می کند چه گلی به سر فرهنگ و هنر و سیاست این استان زده است. جدا میگم من فقط یک چیزی میگویم اگر قرار است بدانید که ابراهیمی چگونه مدیری است باید از کارکنان ادارت ارشاد مازندران بپرسید. به قول یکی از این کارکنان ابراهیمی اگر 6 ماه دیگر می ماند مازندران پایتخت دوم فرهنگی می شد.

       • چهارشنبه 26 خرداد 1389-0:0

        تملق تا حدی شاید خوب باشد ولی زیادش تهوع آور است. احتمالا این دوست عزیر به دنبال سمتی سیاسی مثل فرمانداری یا بخشداری می باشد اگر کمی به این تعریف و تمجید ادامه دهد و کمی هم فحش های آب دار نصیب کروبی و موسوی کند هر چه زودتر به هدفش می رسد. امضا محفوظ

        • امیر هوشنگپاسخ به این دیدگاه 0 0
         چهارشنبه 26 خرداد 1389-0:0

         دوست ارجمند آقا کریم عزیز ، البته تضارب که زد و خورد و متعاقبا هم جرح بدنبال دارد چیز خوشایندی نیست و با مدنیت هم منافات زیادی دارد ، بدون شک منظور شما تقابل آراء بوده ، ضمن اینکه دوست عزیزم ، حقیر اهل هیچ جناحی نیستم و اصولگرا و اصلاح طلب و غیره هم برایم فرق ندارد ، مهم آدم بودن آدمیزاد است که جناح بردار و دین بردار نیست لزوما . خوشحالم که آقای ابراهیمی مدیر فعال و لایقی هست از دید مردم استان ، والله نه بنده حقیر بخیل این بزرگوارم نه بدخواه و حسود ایشان، من هم خوشحالم و لذت می برم ، اما قرار نیست یکی در بوق و کرنا و شود و دیگرانی هم اصلا ندیده برگزار شوند .
         دوست گرامی ، آقا رضا ، خدا را شاکرم که مدیر لایق و جوان و پر انرژی و با پشتکاری چون آقای ابراهیمی در استان داریم ، و آفتاب آمد دلیل آفتاب ، چه خوب که برادر شما نمونه بارزی از خدمات ارزشمند آن مدیر ارجمند است و شما مثالی از نزدیکترین اشخاص برای ما بیان می کنید ، بی شک مدیران ارزشمند زیادی در استان داریم که از قلم افتاده اند یا مردم نمی شناسند و اگر بار سیاسی برای ایشان نداشت بنده حقیر هم به زعم و سهم خودم اسامی ایشان را منتشر می کردم ، ولی افسوس که حتی خودشان هم راضی نیستند به این شیوه از بیان ، روی صحبت من با مدیران مازند نومه است ، وقتی در طول کمتر از سه ماه چندین مورد مقاله و مصاحبه از یک نفر و تنها در یک سایت ثبت می شود ، یعنی خبرهایی هست ، تازه انگار کنید که نیست ، من اشتباه می کنم ، چه بهتر ، پس مازند نومه عزیز زحمت بکشد سایر مدیران ارزشمند را شناسایی کند در استان و از ایشان هم تقدیر و تشکر بعمل بیاورد .

         • چهارشنبه 26 خرداد 1389-0:0

          خاره خاره اما شه وره گد هاکردمی انه اضافه ننویس!

          • ایرج نیازآذریپاسخ به این دیدگاه 0 0
           چهارشنبه 26 خرداد 1389-0:0

           1-بهتربود نویسنده خودش را معرفی میکرد هرچند قلمش خیلی آشناست62-هرچنددربرخی مسائل سیاسی باآقای ابراهیمی هم آوانیستم ولی انصافا در رفتار وبرخوردها متین وباوقار هست2-ایشان برای ادامه مسیر به مشاورانی امین وباتجربه نیازدارد3-پرکاری اگربا بهره وری همراه نباشد اثربخش نیست 4- درکنارهمه محاسنی که ایشان دارند بهتر است دروعده دادن با احتیاط باشند چرا که تاکنون برخی وعده های ایشان مححق نشده است5-در12سال اخیر که باایشان ارتباط دارم تقریباهمه مطالب نوشته شده رادرست میدانم6-ایشان درتعریف ازمقامات ارشدخود باید احتیاط بیشتری داشته باشد تا خدای نکرده شائبه تملق نشود

           • چهارشنبه 26 خرداد 1389-0:0

            اين آقاي اميرهوشنگ که گفته مدیر بهتری از ابراهیمی وجود دارد خب معرفی اش کند.شاید باتجربه تر از ابراهیمی باشند اما این جوان خیلی فعال است.خستگی را خسته کرده.کدام مدیر این قدر در اداره کار می کند؟خیلی پیگیری می کند.برادرم چند تاسه شنبه قبل برای کاری نزد او رفت.بیچاره هم زنگ زد و هم با دستخطش نامه نوشت به شهردار شهر ما.تا حدودی مشکل برادرم مرتفع شده.ملت مگه از مدیر چه می خواهند؟برج عاج نشینی وغرور و...؟نه جانم سادگی و مرام داشتن و لوطي بودن را می خواهند.

            • چهارشنبه 26 خرداد 1389-0:0

             به نظر من این مطلب قصد اسطوره سازی نداشت،بلکه تعریف از شیوه مدیریت یک فرد بود،خواننده ها می توانند موافق باشند یا مخالف.تضارب آرا یعنی همین.آدم می تواند اصلاح طلب باشد اما از برخی عملکرد اصولگرایان خوشش بیاید یا بر عکس.

             • امیرهوشنگپاسخ به این دیدگاه 0 0
              چهارشنبه 26 خرداد 1389-0:0

              مدیران محترم مازند نومه و سایر عزیزان امضاء محفوظ.......مدیر انقلابی و اسلامی آن نیست که شما توصیفش میکنید ، آن نیست که بیست روز به بیست روز فرزندان دلبندش را نمی بیند ، گریزی اگر به تاریخ و سنت هم بزنید نه پیغمبر اسلام حضرت محمد ختمی مرتبت ( ص )نه علی ( ع) اینگونه رفتار و عملی داشتند ، چرا نیت بر درشت نمایی می کنید ؟! ، چرا اسطوره سازی می کنید؟! ، کدام طیف و جناح یا جریانی پشت پردۀ این به به و چه چه ها قرار گرفته؟! ، آقایان ، شما را به وجدانتان دست از این اسطوره سازی های کاذب بردارید و رها کنید این ماءذنه های سیاسی را ، بانگ تکبیر این ماذنه ها گوش خراش است ، چندیست که شاهد انیم که مازند نومه هم مسیر یا در ارتباط با طیف خاص سیاسی ای ، نیت کرده اند آقای ابراهیمی را به عرش اعلاء و زبانم لال ملکوت خدا نزدیک کنند ، مدام مطلب مینویسند و پست ارسال می کنند اندر مدایح این عزیز گرام ، یعنی ما نداریم مدیری منصف تر و کننده از جناب آقای ابراهیمی که ایشان در کانون توجه اند و سایرین نه ؟! چرا چسبیده اید به استانداری ؟! نان سنگکگ دو آتشه مگر پخش می کنند آنجا؟! اینهمه مدیر لایق و کارآمد در استان در ادارات و نهادها و ارگانهای گوناگون هستند که حضرات نیم نگاهی هم نمی کنند ، هر چند بنده در بند انکار آقای ابراهیمی نیستم و حاشا که چنین باشد ، ولی مگر با کور شیر و خط بازی می کنید؟! اگر به خود آقای ابراهیمی هم رجوع کنید ، تصدیق می کنند که اولی تر و اوجب تر از ایشان هم در استان هستند که بدانها پرداخته شود ، پس چرا نمی پردازید؟! نکند دوستان ارجمند در مازند نومه رسالت قلم را از یاد برده و طیفی و جناحی برخورد می کنند ؟!
              نیکوترین مردم را در بین گمنام ترین آنها باید جست.

              • سه شنبه 25 خرداد 1389-0:0

               این جور که هادی ابراهيمي داره پيش مي ره بعید نیست رییس جمهور بشه!خسته نباشید.

               • سه شنبه 25 خرداد 1389-0:0

                دمت گرم!ایول داري!!


                ©2013 APG.ir