تعداد بازدید: 2546

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 30 خرداد 1389-0:0

چه کسانی آگهی های دولتی را به یغما می برند؟

...آقاي استاندار، فاجعه تقسیم آگهی ها از طریق قانون من در آوردی ادارات که معتقدند آگهی های آنان فقط باید در روزنامه های سراسری وضميمه استانی آن هادرج شود، آیا وحی منزل است و حتما"باید اجرایی شود؟ (يادداشتي از صمد صالح طبري،سردبير هفته نامه محلي بابل نامه)


همانگونه که بارها و بارها، و بصورت  مکرر عنوان شده است مشکلات اقتصادی نشریات استان حل نخواهد شد، چون هیچ اراده ای برای حل آن وجود ندارد. ما هم بر این باوریم که با حلوا حلوا گفتن ها دهان شیرین نمی شود.

اگر مطبوعات در شعار رکن چهارم دموکراسی محسوب می شود، در عمل چنین نیست و هیچ یک از مسئولان استان تره هم برای حمایت از مطبوعات خرد نمی کند.

استاندار محترم در سخنانش از حرفه خبرنگاری به نیکی یاد می کند و معتقد است در ذات وظایف استانداری،خبرنگاری نهفته است،اما مطبوعات استان انتظار دارند شاهد گام های موثر عملی توسط استاندار محترم در این زمینه باشند و این خیلی هم نیاز به طراحی و هزینه و بوروکراسی اداری ندارد.

جناب آقای استاندار، اگر شما و مسئولان محترم دستگاه های اجرایی بخواهيد به راحتی آگهی های دولتی و گزارش های ادارات در اختیار نشریات محلی قرار گیرد تا از این طریق بخشی از مشکلات اقتصادی نشریات از محل اخذ وجوهات تامین شود.

در این زمینه برخی از دستگاه های اجرایی، آگهی های مناقصه ومزایده را فقط در اختیار نشریات سراسری و روزنامه های استان قرار می دهند و این لطف شامل حال نشریات هفتگی استان که بیشترین مشکلات مالی را دارند نمی شود. حتی ادارت کل موجود در شهرستان بابل یعنی شرکت مخابرات و اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران نیز اعتنایی به نشریات هفتگی استان و شهرستان بابل  ندارند.

آقای استاندار، این درد را باید برای که بازگو کرد که با توجه به اینکه اکثر قریب به اتفاق آگهی های مناقصه دولتی صوری است و طرح ها و پروژه در حال اجرا و یا در حال انجام مناقصه گذاری است و یا مزایده فروش خودروهای دسته دوم و نظایر آن، باز هم شاهدیم که این آگهی ها هم سر از روزنامه های محلی و ویژه نامه های استانی نشریات سراسری در می آورند و حتی هفته نامه های محلی مستقر در بابل هم از چاپ آن معذورند؛یعنی این مسئولان آن چنان که ادعا می کنند تابع بخش نامه هستند و جرات ندارند آن را در اختیار نشریات هفتگی قرار دهند.

از طرفی با واگذاری آگهی های دادگستری و ثبت اسناد به ادارت ارشاد اسلامی شهرستانها ، باز  هم حق هفته نامه ها پایمال شده است و بسیار کمتر از وضعیت قبلی آگهی به هفته نامه ها تعلق گرفته است، یعنی یک آگهی چهار هزار تومانی در یک ماه، آیا با این وضعیت که اکنون برمطبوعات مازندران به ویژه نشریات هفتگی حاکم است و حتی ادارات ارشاد، تبلیغات اسلامی و شرکت مخابرات استان و جالب تر از همه شهرداری بابل نیز ادعا دارد که باید به تمام نشریات آگهی بدهد(که در این بین برخی از خبرنگاران که چند نشریه را در اختیار دارند و با گردن کلفتی به جای چند نفر و یا چند نشریه آگهی ها  را به یغما می برند) آیا شما انتظار دارید، صاحبان نشریات محلی که شغل و کار و زندگی آنان و عوامل این نشریات از راه چاپ و انتشار نشریه  تامین می شود بتوانند روی پای خود دوام بیاورند و نابود نشوند؟

 فاجعه تقسیم آگهی ها از طریق قانون من در آوردی ادارات، و شرکت مخابرات مازندران که معتقدند آگهی های آنان فقط باید در روزنامه های سراسری و استانی درج شود، آیا وحی منزل است و باید اجرایی شود؟

یعنی نشریات هفتگی شهرستان بابل،با تمام هزینه هایی که در انتشار نشریه متحمل می شوند باید به انتظار نان و کباب خوردن و به یغما بردن آگهی های ادارت باشند؟

جناب آقای استاندار ، کدام عقل، قانونو عدالت  این گونه حکم می کند؟ چه کسی مي تواند این یغماگری ها را به عدالت تعمیم دهد؟ چه کسی؟    ©2013 APG.ir