تعداد بازدید: 2464

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 14 تير 1389-0:0

ببخشيد،لپ تاب را نياورده ام!

... زنگ زده ام که لپ تاب را بیاورند تا طرح را توضیح دهم. پس از اینکه فردی لپ تاپ وی را به استانداری آورد، این بار سیم رابط پیدا نشد!(حاشيه هاي جلسه روز دوشنبه کارگروه اجتماعی استانداری مازندران)


صبح روز دوشنبه جلسه کارگروه اجتماعی با حضور معاون مدیرکل اجتماعی استانداری تشکیل شد. مدتی است که علیرضا جانبازی در این جلسات حضور نمي يابد و جانشین وی در مسند رئیس جلسه حاضر می شود.

 به گزارش خبرنگار مازندنومه،هفته گذشته نیز با وجود گذشت 40 دقیقه از وقت جلسه و حضورنيافتن اعضا (کل اعضای حاضر تنها 4-5 نفر بودند ) خبرنگاران به نشانه اعتراض به روند برگزاری جلسات ، سالن را ترک کردند.

در آن جلسه که هنوز به صورت رسمی شروع نشده بود،گلچوبی- معاونت اجتماعی بهزیستی مازندران- در خصوص تهیه شناسنامه فرهنگی مازندران گفت: این طرح توسط بهزیستی ارائه شده و جهاد دانشگاهی فقط با تغییر نام ارگان و بدون حتی عوض کردن جلد آن ، این طرح را به نام خود ارائه کرده است.

وی در جلسه امروز نیز با اشاره دوباره به این مساله در این رابطه افزود: این طرح ابتدا به بهزیستی سپس به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دانشگاه مازندران و در نهایت به عهده جهاد دانشگاهی سپرده شد .

 این مساله باعث بحث دوجانبه رئیس جهاد دانشگاهی و معاونت اجتماعی بهزیستی شد و با ورود رئیس جلسه و برخی از اعضا سرانجام گلچوبی (معاونت اجتماعی بهزیستی ) به احمد قاسمی ( رئیس جهاد دانشگاهی مازندران ) گفت که خارج از جلسه در این خصوص صحبت می کنیم.

به گزارش خبرنگار ما رئیس جهاد دانشگاهی با وجود داشتن طرح اولیه و موجود بودن آن در دست اعضای حاضر به اشاره به اینکه طرح در کامپیوتر دستی ام است از توضیح دادن طرح طفره رفت و سرانجام با اصرار رئیس جلسه از رونوشت شروع به خواندن طرح کرد.

قاسمی ابتدا گفت که زنگ زده ام که لپ تاب را بیاورند تا طرح را توضیح دهم و شروع به خواندن قسمت هایی از طرح از برگه ای که دردستش قرار داشت کرد و پس از اینکه فردی لپ تاپ وی را به استانداری آورد، این بار سیم رابط پیدا نشد که قاسمی به ارائه طرح از روی کامپیوتر شخصی اش بپردازد.

گفتنی است که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا ) و خبرگزاری قرآنی ( ایکنا ) که تحت نظر جهاد دانشگاهی استان هستند با کمبود نیرو مواجه بوده و در حال حاضر نیز دو تن از افرادی که خيلي متخصص وحرفه اي نيستند، هدایت این دو خبرگزاری را بر عهده دارند که البته رئیس جهاد دانشگاهی به علت اینکه مسئول خبرگزاری ایسنا مسئولیت ارسال خبر بر روی خروجی را به عهده نگرفته ، خود شخصا اقدام به ارسال خبر بر روی خروجی خبرگزاری می کند. گفتني است خبرگزاری ایسنا روزهای پنجشنبه و جمعه ارسال خبر ندارد.    ©2013 APG.ir