تعداد بازدید: 3344

توصیه به دیگران 2

يکشنبه 11 مهر 1389-23:22

چرا آمريکا سخن البرادعي را نمي شنود؟

البرادعي-رييس سابق آژانس اتمي که همسري ايراني دارد-انتخابات پارلماني مصر را تحريم کرده است،اما چرا آمريکا  مصر را تحت فشار قرار نمي دهد تا انتخابات آزاد و سالم برگزار كند و به سادگي از كنار موضوع مي گذارد؟(يادداشتي از دکتر سيف الرضا شهابي-بابل)


 آقاي "محمد البرادعي"-چهره سرشناس مصري و مديركل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي( همسرش اصالتا" ايرانيست)- از چندي قبل آماده شده در انتخابات رياست جمهوري مصر نامزد شود تا به قول خودش مصر- اين كشور باستاني-را از استبداد و ديكتاتوري و عقب ماندگي نجات دهد و هويت ملي و واقعي مصر را به آن كشور بازگرداند.

    بانزديك شدن به انتخابات پارلمان مصر كه يك گام به انتخابات رياست جمهوري مصر نزديك مي شود آقاي البرداعي علي رغم فعاليت هاي انتخاباتي كه در چندماه گذشته و بعداز كناررفتن از دبيركلي آژانس بين المللي انرژي اتمي انجام داد، اعلام كرد كه انتخابات پارلماني را تحريم خواهد كرد، زيرا اميد به اجراي انتخابات آزاد و سالم و به دور از فشارهاي دولتي ها را ندارد.

 وي در اين زمينه اظهار داشت : "تحريم انتخابات ازسوي مردم نزديك ترين راه براي افشاي دمكراسي دروغين وتائيد صداقت ماست ."

البرادعي در ادامه گفت: "اطميناني كه حزب ملي حاكم به نيروهاي معارض جهت تضمين برگزاري سالم انتخابات داده سخناني تو خالي است.فريب مردم ديگر بس است وعده هاي مكرر براي برگزاري انتخابات آزاد وسالم در سايه نبود تضمين هاي اوليه تنها يك كلام توخالي است ."

    جملات و نظرات فوق از يك شخصيت شناخته شده و درمورد كشوري است كه در منطقه بيشترين و محكم ترين روابط را با واشنگتن و تل اويو دارد.

     مصركشوري است  كه آقاي "باراك اوباما"-رئيس جمهور فعلي آمريكا- بعداز انتخاب شدنش به رياست جمهوري ايالات متحده، قاهره پايتخت اين كشورعربي و اسلامي را برگزيد تا پيامش را به مسلمانان جهان برساند. وي در قاهره مهمان آقاي "حسني مبارك"رئيس جمهور مصرشد.

حال در اين كشور شخصيتي نظير البرادعي از وجود دمكراسي و انتخابات سالم و آزاد اظهار نااميدي مي كند ومردم را به تحريم انتخابات فرا مي خواندو تحريم را نزديك ترين راه براي افشاي دمكراسي دروغين مي داند.

     آمريكا كه روابط گرم وتنگاتنگي با حسني مبارك دارد بدون آن كه خم به ابرو بياورد و مصر را تحت فشار قرار بدهد تا انتخابات آزاد و سالم برگزار كند، به سادگي از كنار موضوع مي گذارد.در حالي كه در هر يك از كشورهاي مستقل يا كشورهائي كه با آمريكا چالش دارند اگر شخصيتي نظير البرادعي يا شخصيت هائي گمنام تر اظهاراتي شبيه ان چه البرادعي ابراز داشت، مي گفتند،رسانه آمريكائي سروصدا راه مي انداختند و مقامات آمريكائي يا سخنگويان شان پشت تريبون قرار مي گرفتند و جنجال به راه مي انداختند.

   انتخابات آزاد و سالم حق هر شهروندي است، در هر كشوري كه زندگي مي كند. بايد در هزاره سوم يكي از تلاش هاي حكومت اين باشد كه شهروندان به اين حق  دست پيدا كنند و انتخابات آزاد برگزار شود،ليكن آنچه كه اهميت پيدا مي كند برخورد گزينه اي  و ابزاري واشنگتن و غرب است از انتخابات آزاد وسالم و دمكراسي .

     انتظار اين بود كه ايالات متحده بيشترين فشار را به كشورهاي وابسته بياورد تا انتخاباتي سالم برگزار كنند .آمريكا مي داند اگر در كشورهاي وابسته انتخاباتي سالم انجام پذيرد سبب دگرگوني خواهد شد كه منافع واشنگتن و  غرب را در خطرخواهد انداخت. ازاين رو آمريكا در كشورهائي كه انتخابات آزاد برگزار مي شود و نيروهاي مستقل ومردمي روي كار مي آيند ار حربه كهنه و زنگ زده "كودتا"استفاده مي كند.

آن چه كه در سال 1332 در ايران عليه دولت مرحوم دكتر مصدق انجام داد و آخرين آن ها در كشور"اكوادور"بود كه با شكست روبرو شد.     ©2013 APG.ir