تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 26 آبان 1383-0:0

بانک کشاورزى رامسر مورد دستبرد سارقان قرار گرفت

مسوول سياسى و انتظامى فرماندارى رامسر گفت : دو سارق مسلح عصر دوشنبه بانک کشاورزى شهرستان نوشهر را مورد دستبرد قرار دادند.


"ابوطالب محمدپور" افزود : يکىاز سارقين حوالى ساعت ۱۴ با اسلحه کلاشينکف وارد بانک کشاورزى شد و بيش ۱۰۰ ميليون ريال وجه نقد را به سرقت برد و سپس با موتورسيکلت همکار خودکه در خارج از بانک ايستاده بود، متوارى شد. به گفته وى عمليات براى دستگيرى سارقان ادامه دارد. اين بانک نگهبان نيروى انتظامى نداشت . " سيداحمد ميرى " فرماندار رامسر در گفت و گو با ايرنا ، امکانات نيروى انتظامى اين شهرستان را به روز ندانست و با اشاره به گردشگرى بودن اين منطقه برلزوم ارتقا درجه نيروى انتظامى رامسر تاکيد کرد.


    ©2013 APG.ir