تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 24 آذر 1383-0:0

ساماندهي روستاي يوش 100 مليون تومان اعتبار نياز دارد

با پايان نقشه برداري روستاي يوش اجراي طرح سامان دهي آن آغاز مي شود.


به اعتقاد كارشنا سان، اين روستا به منظور سامان دهي نياز به اعتباري نزديك به 100 مليون تومان در سال دارد. روستاي يوش با قدمتي زياد، ييلاقي كوهستاني از دهستان «اوزرود» شهرستان نور است كه به علت قرار گرفتن خانه اجدادي نيما يوشيج در اين روستا از شهرت زيادي برخوردار است. اين روستا از 10 محله مختلف تشكيل شده كه در مجموع بافت تاريخي آن را شكل داده است. «مهدي ايزدي» سرپرست تيم مرمتي خانه نيما يوشيج و عضو هيات مرمت در روستاي يوش در خصوص سامان دهي اين روستا گفت : «اين روستا يكي از مهمترين مكان هاي گردشگري استان است كه مرمت آن به شيوه سنتي منجر مي شود تعداد مراجعه كنندگان به روستا چند برابر شود. براي انجام اين كار نياز به نقشه برداري از روستا بود كه به تازگي اين كار انجام شده است. از سويي پرونده روستا براي انجام مراحل بر آورد هزينه به زودي به سازمان مياث فرهنگي استان ارايه مي شود». به گفته ايزدي يكي از مشكلات روستاي يوش عدم ثبت آن در فهرست آثار ملي است كه با انجام مراحل نقشه برداري پرونده ثبتي آن راهي تهران مي شود. ايزدي همچنين گفت : «با وجود عدم ثبت اين روستا ساخت و ساز هاي بي ضابطه در آن شكل نگرفته و ساخت و ساز هاي انجام گرفته نيز در خارج از محله هاي تاريخي روستا است». مهدي ايزدي در خصوص اعتبارات لازم براي سامان دي روستاي يوش گفت : « بر اساس قوانين دولتي سامان دهي روستا ها به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي است و سازمان ميراث فرهنگي استان تلاش دارد طرح سامان دهي آن را خود به عهده گيرد. براي سامان دهي روستاي يوش اعتباري بالغ بر سالي 100 مليون تومان لازم است تا بافت آن به شكل سابق به صورت سنگفرش درآيد و نماي خانه ها نيز كاه گل شود ». وي در ادامه ياد آور شد : «به علت تغيراتي كه در طول زمان، در روستا ايجاد شده است، در حال حاضر تنها خانه نيما به عنوان يكي از شاخصه هاي روستا مطرح شده است». با تحقيقات انجام گرفته روستاي يوش پس از سامان دهي تبديل به يكي از قطب هاي گردشگري استان خواهد شد. مسئولين ميرث فرهنگي استان مازندران اميد وارند در صورت انجام سامان دهي روستا توسط بنياد مسكن، آنها به ضوابط ميراث فرهنگي توجه داشته باشند و بافت تاريخي روستا را دستخوش تغيير نكنند.


    ©2013 APG.ir