تعداد بازدید: 3326

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 23 آذر 1383-0:0

آيا انگور مازرون مميج وونه؟!

انتقادنامه اي به قلم يك كشاورز


لم تقولون ما لا تفعلون (قرآن كريم ) چرا ميگوئيد آنچه را كه عمل نميكنيد! ابوالحسن سلامي رئيس سازمان جهادكشاورزي : آنچه برايم اهميت دارد جلب اعتماد كشاورزان...(1) علي فاتحي بهشهري معاون سلامي در جهادكشاورزي : افزايش درآمد. لبخند رضايت كشاورز و توليد كننده هدف نهائي ماست...(2) كشاورزان و توليد كنندگان مازندران : شما فكر ميكنيد در كنار اين شعارها اگر بخواهيم حرف كشاورزان و توليدكنندكان مازندران را هم صادقانه و بدون ملاحظه كاريهاي ... درج نمائيم چه بايد نوشت؟! و آنها چه مي گويند؟ خدا مي داند كه خود من هم يك كشاورز هستم. بگذار حرفي نزنم و فقط به اشاره – نه تفضيل – بر سر آنچه كه فقط در زمينه توليد و عرضه يك قلم از محصولات كشاورزي – يعني مركبات – در سالجاري همين مسئولين شعاردهنده آورده اند . صرفا توصيف كنم نه تفسير تا خودتان به داوري بنشينيد و ببينيد كه آيا مي كنند آنچه را كه مي گويند؟! و يا اصلا توان فكري و علمي و مديريتي لازم را براي عمل به آنچه كه ميگويند دارند يا خير؟! آيا تشكيلات متناسب با اين موارد را دارند؟ آيا توان سامان دادن به ساز و كارهاي ضروري براي تحقق اهداف را دارند يا خير؟ آيا طراحي و برنامه ريزي سازماني لازم را براي تحقق اين شعارها ايجاد كرده اند يا خير؟ يعني آيا متناسب با اين اهداف در مهره چيني سازماني از نيروهاي كيفي و فكري و كارآ در بخشهاي مديريتي استفاده شده است يا اينكه از نيروهاي توصيه اي بي خاصيت و فرصت سوز و چاپلوس و سايه انداز و..... ! همچنان استفاده ميشود؟! چون آن گفته و شعار را بايد عمل و اجرائي متناسب باشد و گرنه صرفا شعاري است كه به مفت هم نمي ارزد!! در سال جاري بيش از يك و نيم ميليون تن مركبات در استان از سوي كشاورزان باغدار و زحمتكش توليد شده است . اين توليد با هزينه بسيار گزافي هم حاصل شده است كه منباب نمونه در بعضي از نهاده هاي توليد همين آقايان برنامه ريز! چيزي نزديك به پانصد درصد گراني را به توليد كننده تحميل كردند! مثلا سمي كه در سال گذشته با نرخي حدود سه هزارو چهارصد تومان توزيع ميشد در سالجاري با بيش از هفده هزار تومان به توليدكننده تحميل كردند!! بطوريكه با يك حساب سرانگشتي ميتوان هزينه توليد يك كيلو(مثلا نارنگي ) را بيش از يكصد و بيست تومان برآورد كرد. و جالب اينكه ظاهرا در شوراي اقتصاد هم رقمي معادل همين مقدار را براي هر كيلو اعلام كرده اند. حالا بيائيد اين ور قضيه را ببينيد . يعني متوليان بخش كشاورزي استان – با توجه به شعارهائي كه ميدهند و نمونه اي را در اول اين بحث آورده ايم – چكار كرده اند؟! ما تحليل و تفسير نميكنيم و فقط اين چند مطلب را طي اين مقال بسيار مجمل كنار هم قرار ميدهيم تا خود بداوري بنشينيد! در اينطرف قضيه رئيس محترم سازمان جهادكشاورزي جناب آقاي مهندس ابوالحسن سلامي بهشهري طي اعلامي بصورت مصاحبه مصور رسما اعلام كرده است كه :( نقل به مضمون ) كشاورزان مركبات خويش را جمع آوري و بسته بندي و بياورند ( توجه كنيد – بسته بندي....و... بياورند يعني تازه هزينه حمل و... هم با توليدكننده - ) و ما بقرار هر كيلوئي 65 تومان درجه يك و 55 تومان درجه دو و... از آنها تحويل ميگيريم !!! يعني از نظر اين مسئول و متولي و بويژه حامي كشاورز و كشاورزي محصولي را كه با 120 تومان توليد كرده اند بياورند به كمتر از نصف قيمت بفروشند! ما نميدانيم . شايد اين آقا هم واقعا در تصميم گيري كاره اي نباشد و شايد صرفا مامور بوده كه چنين اقدامي را مرتكب شود. ولي اگر صداقتي در كار باشد و اعتقادي به همان شعارهائي كه خود ميدهند .ديگر راستي چه جاي توجيهي براي ادامه اين روند با حضور خويش در يكي از مهمترين و در عين حال حساسترين مصادر مديريتي استان ! يعني سازمان جهادكشاورزي! سازماني كه بايد بعد از استانداري از قويترين و فكورترين نيروهاي مديريتي در مجموعه ماموريت سازماني خويش برخوردار باشد و بويژه از شجاعترين مديران در دفاع از حرمت و حيثيت وارزش كار مقدس كشاورزي و شرافت كشاورزان مظلوم و شريف !!! اگر خود هم با ما همعقيده ايد مگر در ادامه مسئوليتي كه توان آنرا نداريد هم شما را مجبور كردند؟! حال شما مخاطب محترم بدون هيچگونه نتيجه گيري ائي در بحث فني قضيه از سوي ما خود منصفانه به داوري نشسته و قضاوت كنيد كه آن شعارهاي اول بحث را با اين اتفاق( كه چيزي نبود الا يك از هزاران) چگونه ميتوان بنحوي جمع كرد تا اعتماد لازم كشاورزان را هم بخواهند جلب كرد؟ آيا معني و مفهوم حمايت و جلب اعتماد اين است؟ آيا در ديگر بخشهاي اقتصادي هم با عاملين توليد آن اينگونه برخورد ميشود؟ لااقل از سوي مديران آن بخشها كه در اينجا چنين است؟ راستي آيا مازرون انگور مميج وونه؟!!! (يك كشاورز)

يك كشاورز - (farmerx83@yahoo.com)


    ©2013 APG.ir