تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 25 آذر 1383-0:0

فرود زنگوله بالها در تالاب ميانكاله

حدود ۵۰قطعه پرنده از گونه زنگوله بال در پناهگاه حيات وحش ميانكاله در شرق مازندران فرود آمدند.


به گزارش اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران كارشناسان محيط زيست اين استان براى زمستان گذرانى اين پرندگان تمهيدات حمايتى به كار گرفته است. براساس اين گزارش ، زنگوله بال پرنده اى نسبتاً بزرگ از خانواده «هوبره» است كه در دشتهاى باز و وسيع زندگى مى كند اما به علت كاهش جمعيت اين گونه نادر در سطح جهان حفاظت از آنها الزامى است. گفتنى است، تالاب ميانكاله با بيش از ۶۸هزار هكتار وسعت همه ساله ميزبان هزاران قطعه از انواع پرندگان مهاجرى است كه از سيبرى و شمال اروپا براى زمستان گذرانى به اين تالاب سفر مى كنند.


    ©2013 APG.ir