تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 25 آذر 1383-0:0

دبير شبكه زيست محيطي شمال كشور: سازمان بازرسي مانع فروش اراضي تالاب ميانكاله شود

افشين ابوطالبي، با اشاره به اهميت زيست محيطي اين تالاب افزود: سالانه 62گونه پرنده در فصل تابستان و 144 گونه در زمستان در اين تالاب پناه مي گيرند.


وي با بيان اين كه 50درصد خاويار ايران در 60 كيلومتر از ساحل ميانكاله استحصال مي شود، ارزش اقتصادي اين تالاب را يادآور شد و با اشاره به برخي دخالتها براي تغيير كاربري اراضي اين منطقه افزود: در سالهاي اخير 1هزار و 960 هكتار از اراضي شرق ميانكاله با صدور سند مالكيت از پيكره آن جدا شده كه اين اقدام از نظر قانوني مخدوش است. ابوطالبي با اعتراض شديد به اقدام غيرقانوني فروش اراضي تالاب ميانكاله به قيمت نازل 190 ميليون ريال به يك شركت خصوصي با هدف توسعه گردشگري، در مورد تبعات منفي دست اندازي در ذخيره گاه زيست كره ميانكاله هشدار داد. وي با استمداد از سازمان بازرسي كل كشور براي بررسي ماجراي فروش اراضي ميان كاله به بخش خصوصي خواستار برخورد قانوني با عوامل خاطي شد


    ©2013 APG.ir