تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 25 آذر 1383-0:0

كشتي گيران نيز ممنوع المصاحبه مي شوند

پورعليجان و محمدي به دليل مصاحبه به كميته انضباطي فرا خوانده شدند


در پي مصاحبه و اظهار نظر در مورد داوري با يكي از رسانه ها ، دو كشتي گير تيم سلام جويبار به شوراي انضباطي فراخوانده شدند . شوراي انضباطي فدراسيون كشتي هادي پورعليجان و مراد محمدي كشتي گيران اوزان 120 و 60 كيلو گرم سلام جويبار را به دليل مصاحبه و اظهار نظر در خصوص قضاوت ديدار اين تيم و نفت تهران از سري مسابقات هفته سوم دور برگشت ليگ برتر فرا خواند. به همين منظور دو كشتي گير ياد شده مي بايست راس ساعت 10 صبح روز يكشنبه 29 آذر ماه جاري در محل اين سازمان حضور بهم رسانند .


    ©2013 APG.ir