تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 28 آذر 1383-0:0

کارشناس آموزش وپرورش : بيشتر دانش آموزان چالوس از سوء تغذيه رنج مىبرند

" مهرى بلبرصفت " روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، فقر اقتصادى خانواده ها و ناآگاهى والدين را مهمترين دليل سوء تغذيه اين دانش آموزان اعلام کرد.


وى اظهار داشت : سوء تغديه دانش آموزان در بلند مدت پيامدهاى زيانبارى براى جامعه ايجاد مىکند که نياز به توجه دارد. وى ارايه آموزش هاى لازم به خانواده ها را از جمله راه هاى پيشگيرى مشکل فراروى اين دانش آموزان ذکر کرد. وى با بيان اين که اين نهاد با کمبود مشاور بهداشتى روبه روست ، گفت : ۱۵ مشاور بهداشتى در مدارس چالوس فعاليت دارند. بلبرصفت اضافه کرد : پس از گذشت سه ماه از سال تحصيلى هنوز سرانه بهداشتى دانش آموزان به اين نهاد پرداخت نشده است . از مجموع ۲۱ هزار دانش آموز چالوس هفت هزار دانش آموز در مقطع ابتدايى تحصيل مىکنند.


    ©2013 APG.ir