تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 29 آذر 1383-0:0

چرا هيچ مسئولي در بهشهر پاسخگوي تعطيلي كيوسك نمايندگي مطبوعات نيست

در پي اقدام شبانه و بي سابقه شهرداري بهشهر در جمع آوري كيوسك نمايندگي توزيع و خبرنگاري روزنامه هادر اين شهر , عليرغم گذشت چند روز از اين ماجرا و وجود سرما و باران , تاكنون پي گيري هاي لازم توسط سرپرستي روزنامه در استان و نمايندگي بهشهر نتيجه اي نداشته و شهرداري كماكان كيوسك مربوطه را با تمام نشريات و وسايل داخل آن ضبط و هيچ مسئولي حاضر به پاسخگوئي نيست .


هنوز مشخص نشده كه آيا اين عمل گزينشي با وجود 25 كيوسك ديگر در داخل شهر با چه انگيزه اي صورت گرفته و آيا اين اقدام با هماهنگي و نظر شوراي شهر و مسئولين فرهنگي شهر بوده هر چند خبرنگار ما در تماسي كه با برخي از اعضا شوراي شهر داشته آنان ضمن اظهار تاسف از اين عمل شهردار بهشهر , پي گيري موضوع را به جلسه بعدي شورا موكول نمودند. هم اكنون نمايندگي روزنامه در بهشهر با تعبيه و نصب ميزي در كنار پياده رو اقدام به توزيع و فروش مي نمايد. تني چند از خوانندگان و علاقه مندان به روزنامه با مراجعه به نمايندگي روزنامه در بهشهر ضمن اعتراض به اين اقدام شهردار , از مسئولين فرهنگي به ويژه فرماندار و اعضاي محترم شوراي شهر خواستار ساماندهي برخورد مطلوب با مروجين فرهنگي اين شهر شدند.


    ©2013 APG.ir