تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 29 آذر 1383-0:0

مديركل صداوسيماي استان مازندران: شبكه‌هاي استاني نقش موثري در زدودن خرافات و زوايد در فرهنگ مردمي دارند

مديركل صداوسيماي استان مازندران تاكيد كرد: اثرگذاري شبكه‌هاي استاني در ترويج فرهنگ محلي محسوس، عيني و قابل اندازه‌گيري است.


شجاعي گفت: هر شبكه ماموريت خاص خود را دارد، شبكه‌هاي ملي كار با وسعت ملي انجام مي‌دهند و شبكه‌هاي استاني در راستاي ارتقاي فرهنگ بومي و محلي ــ كه در واقع كنار هم قرار دادن خرده فرهنگها، فرهنگ ملي تشكيل مي‌شود ــ كشف استعدادهاي فرهنگي ـ هنري استان و تبليغ و تبيين فرهنگ بومي محلي با نگاه ملي را در دستور كار خود قرار داده‌اند. وي با بيان اين كه شبكه‌هاي استاني در پيشيه اهداف هنري و تعاون خرده فرهنگ‌ها موفق بوده‌اند، افزود: مخاطبان ما نيازهاي متعدد و مختلفي دارند كه بخشي از اين نيازها بهره‌مندي از فرهنگ بومي و محلي است كه شبكه‌هاي استاني مي‌توانند اين نياز را تامين كنند. مديركل صداوسيماي مازندران در تعريف مراكز استاني گفت: اين شبكه‌ها در كاركرد خود بسيار موفق عمل كرده‌اند و در هويت بخشيدن و اصالت فرهنگي و هنري نقش بسزايي دارند. همچنين در احياي سنت‌هاي حسنه و زدودن خرافات و حشو و زوايدي كه در فرهنگ مردم است، اثرگذار هستند. شجاعي با بيان اين كه مردم قطعا علاقه‌ي خاص به باورهاي خود كه جز سرمايه‌هاي هويتي و نشانه‌ي ارزشمندي ميراث گفتاري و شنيداري گذشتگان است، دارند، گفت: رسانه در حفظ و نگه‌داري اين سرمايه‌ها بايد يك پاسداري همه جانبه داشته باشد و براي حفظ آداب و سنن گذشتگان كه براي همه‌ي مردم قابل اعتماد و اعتبار است، تلاش كند. وي با طرح اين پرسش كه بايد تعريف بومي مشخص شود؟، گفت: قطعا احياي فرهنگ بومي و محلي، و باور عميق آن نسبت به داشته‌هاي گذشتگان در فكر و ذهن و عمق وجود جوانان، نتيجه و حاصل آن مقابله با فرهنگ بيگانه است. مديركل صداوسيماي استان مازندران در پايان با بيان اين كه شبكه‌هاي استاني با ارايه‌ي مايه‌هاي افتخار و عزت‌ساز سرنوشت فرهنگي ـ هنري به مخاطبان، مورد استقبال واقع مي‌شود، مجدد تاكيد كرد: اثرگذاري شبكه‌هاي استاني در ترويج فرهنگ محلي محسوس، عيني و قابل اندازه گيري است.


    ©2013 APG.ir