تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 29 آذر 1383-0:0

سلمان قادري:ميرعماديان محروم بود ولي دخالت مي كرد

ميرعماديان با اينكه محروم بود بارها كشتي را قطع كرد و داوران را مجبور كرد تا فيلم را بازبيني كنند.


سلمان قادري سرپرست تيم سلام جويبار اظهار داشت: ما فيلم ديدار پيام ارتباطات با سلام جويبار را در اختيار داريم كه در آن به وضوح دخالت هاي بي مورد ميرعماديان در كار داور مشخص است. ميرعماديان هفته گذشته محروم شده بود اما همچنان داوران را مجبور مي كرد تا فيلم كشتي ها را بازبيني كنند. وي ادامه داد: متاسفانه دست اندركاران كشتي شهرستان ساري و برخي از اعضاي تيم پيام ارتباطات تحمل شكست را ندارند. همان طور كه مي دانيد در ديدار رفت تيم پيام ارتباطات در جويبار ما را شكست داد اما تماشاگران ما بجاي ايجاد حاشيه نظم سالن را حفظ كردند. قادري به ديدار دو تيم سلام جويبار و راه آهن اشاره كرد و گفت: هنگامي كه تيم راه آهن ما را شكست داد تماشاچيان جويباري امير توكليان و كشتي گيران وي را تشويق كردند اما در ساري همين بي احترامي هايي كه به سلاميان شد قبلا براي امير توكليان نيز اتفاق افتاده بود. وي در خصوص مسائل به وجود آمده در ديدار دو تيم مازندراني تشريح كرد: ريختن پول روي سر كشتي گير از قديم در مازندران رسم بوده و در جهت تشويق كشتي گير صورت گرفته است. گذشته از آن ريختن پول روي سر كشتي گير چه رابطه اي مي تواند با فحاشي تماشاگران داشته باشد و يا چه خسارتي به تماشاگر وارد مي كند. وي در پايان خاطر نشان كرد: تماشاگران شهر ساري بسيار محترم هستند اما برخي جريانات كه حمايت هم مي شوند هميشه موجب اخلال در برگزاري مسابقات شده اند و هيچ گاه كنترلي جدي از سوي مسئولان در اين ارتباط صورت نگرفته است.


    ©2013 APG.ir