تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 29 آذر 1383-0:0

کشتی مازندران در مسابقات قهرمانی کشور نفرات خود را شناخت

ترکیب تیم کشتی آزاد مازندران در رقابت های کشتی قهرمانی کشور مشخص شد


. کمیته فنی کشتی آزاد مازندران از میان 21 کشتی گیر دعوت شده به اردو نفرات زیرا معرفی کرد: 50 کیلوگرم: ستار شیرآقایی 55 کیلوگرم: نقی داداشی 60 کیلوگرم: مراد محمدی 66 کیلوگرم: مسعود واحدی یا حمید محمدنژاد 74 کیلوگرم: در این وزن مسابقه انتخابی بین محمد باقر عالی ، سعید واگذاری ، مجید محمدی ، محسن بابایی ، میثم امینی و مهدی صادق نژاد برگزار می شود. 84 کیلوگرم: رضا یزدانی یا مهدی حاجی زاده 96 کیلوگرم: هادی پور علیجان 120 کیلوگرم: مهدی لاریجانی


    ©2013 APG.ir