تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 آذر 1383-0:0

محصول پرتقال باغداران شمال به سرنوشت نارنگي گرفتار شد

در حالي كه محصول نارنگي باغداران مازندراني به علت ارزاني روي دست آنها باقي مانده بازاريابي و فروش محصول پرتقال نيز بر دغدغه ها و نگراني هاي آنان افزوده است.


باغداران مازندراني در سالهاي قبل به علت بازار نسبتا خوب و راضي كننده محصول، سردرختي خود را يكجا به فروش مي رسانده اند ولي امسال به خاطر كاهش بي سابقه قيمت محصول حتي به قيمت نابودي آنان حاضر به عرضه دسترنج خود نيستند. وضعيت كنوني بازار فروش محصول نارنگي در بازارهاي مازندران به گونه اي است كه به علت تعيين نرخ 690 ريالي خريد تضميني آن در هر كيلوگرم از سوي شوراي اقتصاد- كه به گفته باغداران نيمي از هزينه هاي توليد را نيز پوشش نمي دهد- نابساماني زيادي در اين عرصه حاكم است و اين نگراني ها در حالي ادامه دارد كه فصل برداشت محصول پرتقال نيز فرا رسيد. وضعيت مناسب بازار محصول مركبات مازندران در سالهاي گذشته سبب افزايش 10 درصدي سطح توليد آن در سال جاري شد به نحوي كه ميزان توليد آن از يك ميليون و 450 هزارتن به يك ميليون و 650 هزار تن رسيده است. از سوي ديگر عدم ساماندهي تشكل هاي توليد براي حل مشكلات داخلي و بي توجهي به نيازهاي فزاينده تلاشگران عرصه توليد مركبات در شمال كشور در سال جاري سبب نابودي و ضايعات بيش از حد استاندارد آن در سطح باغها و انبارها شد و البته اين مسئله به دلسردي و بي انگيزگي باغداران براي عرضه محصول در شرايط نامساعد بازار ارتباط دارد. در همين حال باغداران مازندراني با انتقاد شديد از عدم حمايت جدي دولت از توليدكنندگان محصول مركبات، خواستار رفع ابهام و شفاف سازي سياستهاي دولت در اين عرصه شدند. فعالان عرصه توليد مركبات در مازندران با اظهار نگراني از سرنوشت محصول توليدي خود، كه به قيمت بسيار نازل توسط دلالان خريداري مي شود، در مورد آينده اين محصول با توجه به شرايط سال جاري خوشبين نيستند


    ©2013 APG.ir