تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 آذر 1383-0:0

پل " چشمه کيله " تنکابن در معرض تخريب قرار دارد

شهردار تنکابن گفت : پل "چشمه کيله " به عنوان نماد اين شهرستان تاريخى در معرض تخريب قرار گرفته است


. اين پل به شماره ۳۳۲۹ در سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به ثبت رسيده است . " على سيدى " افزود : حفره هاى ايجاد شده در سرريز دهانه شمالى پل چشمه کيله باعث ايجاد ترک در ستون هاى دهانه اين پل شده است . وى اظهار داشت : اگر اداره راه و ترابرى شهرستان و استان براى رفع اين مشکل اقدام جدى نکنند به تدريج اين پل به کلى تخريب مىشود. " تقى پزشکى " رييس شوراى اسلامى تنکابن نيز در اين خصوص گفت : شهردارى براى کاهش فشار اضافى به پل چشمه کيله حتى پياده روهاى روى اين پل را برداشته است . وى خواستار مساعدت مسوولان ذيربط استان و شهرستان براى جلوگيرى از تخريب اين پل ارزشمند شد. اين پل داراى هشت دهنه است که در سال۱۳۰۹ با سنگ و سيمان توسط مهندسين آلمانى و سوئدى با نظارت دولت وقت بر روى رودخانه چشمه کيله تنکابن احداث شد. سالانه ميليونها مسافر در سفر به مناطق غرب مازندران از اين پل عبور مىکنند.


    ©2013 APG.ir