تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 آذر 1383-0:0

مازندراني ها براى برگزارى آيين "شب چله " در جنب و جوش هستند

مازندنومه يلداشو را به همه خوانندگانش شادباش مي گويد.


همه ساله واپسين شب پاييز، ايرانيان(ومازندراني ها) را به تکاپو مىاندازد و مردم نقاط مختلف کشورمان هر يک با فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود بلندترين شب سال را جشن گرفته و به شادمانى مىپردازند. آخرين شب پاييز، اين طولانىترين شب سال، "يلدا" خوانده شده است . يلدا از ريشه ى "ولد" و به معنى زايش و تولد است . برگزارى آيين هاى ويژه مربوط به شب چله ، سابقه اى طولانى دارد و به تاريخ ايران باستان و حتى جلوتر از آن ، به گذشته هاى دور تاريخ قوم ايرانى باز مىگردد. شب يلدا، جدا از جنبه هاى مذهبى و تاريخى آن ، از دير باز در فرهنگ عامه مردم ايران زمين ، جاى ويژه اى داشته و از سوى همه مردم ايران به عنوان شب طولانى که بايد آن را باشادى وتفريح وشب زنده دارى گذراند، رواج يافته است . مازني هادراين شب، محفلى از عشق و شادى برپا مىکنند و تولد خورشيد را شادمانه جشن مىگيرند ودراين شب براى يکديگرازآرزوها و روياهاى طلايى خويش مىگويند و از پرودگار عالم ، رسيدن به آرزوهايشان را طلب مىکنند. ايرانيان عهد باستان بلندترين شب سال راکه تاريکى بيشتر در زمين مىماند مظهراهريمن دانسته واين شب را نحس و بد يمن شمرده وتلاش مىکردند نحوست آن را با برگزارى مجالس شادى، جشن و سرور، آتش افروزى و شب زنده دارى فراموش کنند تا زمستان خاکسترى را با آرامش سپرى کنند. براساس اعتقادات ايرانيان قديم ، آنگاه که خورشيد حجاب تيره شب را بررخ مىکشد در پس پرده ظلمت "يلدا" عجولانه انتظار مىکشد تا سپيده دم خرم روز فرارسد و نقاب ظلمانى را بدرد و جهان را بار ديگر روشن کند. مردم در "شب چله "، زمستان را سوگند مىدهند که بر آنان سخت نگيرد. خيابان هاى شهرهاي استان نيز از اول هفته جارى شاهد تکاپوى شهروندانى است که در تهيه و تدارک اقلام مورد نياز شب يلدا هستند. آجيل فروشىها، مغازه هاى ميوه فروشى و قنادىها مملو از افرادى است که با گذشت ساليان طولانى هنوز معتقدند با برگزارى مراسم شب چله ياد و خاطره اجدادشان را زنده مىکنند. مازنيهادر اين شب در خانه بزرگ قوم خويش گرد هم مىآيند و به قصه هايى که پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها برايشان نقل مىکنند گوش مىدهند. برگزارى جشن ها و نشست هاى خانوادگى همراه باگروهى از اعتقادات اسطوره اى، شبى خاطره انگيزرابراى خانواده هاى زاهدانى به خصوص کودکان ونوجوانان فراهم مىکند. از گذشته هاى دور درشبهاى يلدا همه فاميل در خانه بزرگترها جمع مىشوند و سفره هاى خويش را با ميوه هاى تازه و خشک وانواع تنقلات مزين کرده و آرزو مىکنند که زمستان راتا رسيدن بهار دل خوش و خرم باشند. "گفتن قصه ، گرفتن فال حافظ،فال گردو و... از سرگرمىهاى شب يلدا در اين منطقه است.


    ©2013 APG.ir