تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 26 دی 1383-0:0

5 ميليارد ريال از مطالبات شاليكاران مازندران پرداخت مي شود

حسيني رئيس سازمان تعاون روستايي استان مازندران با بيان اينكه كشاورزان مازندراني بابت فروش ارقام پرمحصول برنج 22 ميليارد ريال طلبكار هستند , افزود : 5 ميليارد ريال براي پرداخت طلب كشاورزان به استان مازندران اختصاص يافته است و بقيه بدهي نيز بتدريج تا چند هفته آينده پرداخت خواهد شد.


بيش از نيمي از 230 هزار هكتار شاليزارهاي استان مازندران كه 44 درصد سطح زيركشت برنج كشور است , پارسال به كشت ارقام پرمحصول اختصاص يافته بود.


    ©2013 APG.ir