تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 27 دی 1383-0:0

حاجي زاده در يارگين كشتي نمي گيرد

مهدي حاجي زاده به دليل حضور مداوم در مسابقات ليگ به احتمال زياد در جام يارگين نيمكت نشين خواهد بود.


 


 مهدي حاجي زاده به احتمال فراوان در جام يارگين به روي تشك نخواهند رفت؛ دست اندركاران تيم سلام علت عدم حضور حاجي زاده را خستگي ناشي از حضور مداوم در مسابقات ليگ عنوان كرده اند.
گفتني است، به احتمال زياد با انجام رايزني مربيان تيم سلام، حاجي زاده در اين رقابت ها تيم را همراهي و از نزديك شاهد اين مسابقات خواهد بود.    ©2013 APG.ir