تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 27 دی 1383-0:0

نعمت زاده در کمیسیون تلفيق

نماينده قائم شهر عضو هيات رئيسه كميسيون تلفيق بودجه شد.


ايرج نديمى عضو كميسيون تلفيق رسيدگى كننده به لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور از انتخاب هيات رئيسه اين كميسيون خبر داد. نديمى روز شنبه پس از نخستين نشست كميسيون تلفيق گفت: در اين نشست   قربانعلى نعمت زاده نماينده قائم شهر و سوادکوه و عضو كميسيون كشاورزى  ، عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور شد.اعضاى كميسيون تلفيق ۴۷ نفر هستند كه ۲۴ نفر از آنان از ۱۲ كميسيون تخصصى مجلس و ۲۳ نفر ديگر اعضاى كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.


    ©2013 APG.ir