تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 29 دی 1383-0:0

جزئيات جنايات آخرين عضوگروه تبهکار"غرب وحشى" درمازندران

فرمانده انتظامى شهرستان نوشهر جزئيات شرارت هاوجنايات " اسکندرمقصودى" آخرين بازمانده باند تبهکار " غرب وحشى " را تشريح کرد.(به نقل از ايرنا)


سرهنگ " داوودبابائى " درتشريح جنايات آخرين بازمانده باند غرب وحشى گفت : اسکندرمقصودى معروف به عباسى شش شبکه جنايتکار را درمنطقه اداره مىکرد. وى افزود : يکى از اين شبکه ها، شبکه شرارت ، راهزنى و زورگيرى بوده و افراد اين شبکه درگروه هاى چهار يا پنج نفره و حتى۲۰ نفره با به کارگيرى قمه ، اسلحه سرد و گرم اقدام به سرقت ، زورگيرى و تجاوز به عنف مى کردند. وى اضافه کرد : اسکندر از افراد اين شبکه براى کمک به زمين خوران که قصد تصرف جايى را داشتند نيز استفاده مىکرد و از آنان پول مىگرفت . وى ادامه داد : شبکه دوم اسکندر مقصودى مربوط به سرقت ها مىشد و اعضاى اين شبکه از سارقان حرفه اى بودند و درسرقت احشام ، مغازه ها ، منازل ، خودرو ، سرقت محصولات جنگلى دست داشتند. سرهنگ بابائى گفت : سومين شبکه کشف شده شبکه حمل و توزيع مواد مخدر و اشاعه فحشا بود. وى افزود : اسکندر با قاچاقچيان استان خراسان وسيستان وبلوچستان ارتباط داشت و از طريق اين شبکه مواد مخدر را درغرب استان توزيع مىکرد. وى اظهارداشت : اعضاى اين شبکه با برپايى مجالس لهو لعب زنان بدکاره را از استانهاى مختلف گردهم مىآوردند. وى شبکه جعل اسناد را چهارمين شبکه شناسايى شده معرفى کرد و يادآورشد اين شبکه درتنظيم اسناد مربوط به خودروهاى سرقى و دستکوب کردن شماره موتور دست داشتند. وى افزود : پنجمين شبکه تحت نظر مقصودى شبکه زمين خوارى بوده که به تازگى فعاليت خود را اغاز کرده بود. وى گفت : اسکندر با استفاده از اعضاى اين شبکه با تصرف عدوانى زمين ها را به به تصرف خود درمى آورد و از اين راه ثروت هنگفتى به جيب مىزد. وى اضافه کرد : به همين علت اسکندر مقصودى با تنظيم توبه نامه اى قصد داشت به ظاهر از جنايات خود توبه کند و با پيوستن به جرگه زمين خواران جنايات خود را ادامه دهد. فرمانده انتظامى شهرستان نوشهر آخرين شبکه شناسايى شده زير نظر مقصودى را شبکه حاميان مالى وى نام برد و گفت : اسکندر پس از شروع زمين خوارى سرمايه داران را درمناطق مختلف شناسايى مىکرد و به صورت دوستانه و يا به زور از آنهاپول مىگرفت . وى اظهاراميدوارى کرد هرچه سريعتر ابعادمختلف جنايات اسکندر مقصودى کشف شود و با دستگيرى همه همدستانش اين پرونده به سرانجام برسد. اسکندرمقصودى معروف به عباسى آخرين بازمانده باند غرب وحشى هفته گذشته درغرب استان مازندران دستگير شد. باند تبهکار غرب وحشى در غرب مازندران مرتکب صدها مورد جنايات شده است تعدادى از اعضاى اين گروه تبهکار پيش از اين دستگير و يادر درگيرى با ماموران کشته شده اند .


    ©2013 APG.ir