تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 29 دی 1383-0:0

مديرآموزش وپرورش قائمشهر : انگيزه تحصيل در دانش آموزان کاهش يافته است

قائمشهر جز پنج شهر نخست استان از نظر تعداد قبول شدگان براى ورود به دانشگاه است.


"محمد آريانا" گفت : کاهش تعداد قبول شدگان پسر در کنکور از عوامل موثردر بى علاقگى دانش آموزان است . به گفته اريانا نبود زمينه هاى شغلى براى پسران پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه موجب شده است که دانش آموزان در مقطع متوسطه به بازار کار روى آورند و از ادامه تحصيل منصرف شوند. وى جايگاه مازندران را از نظر تعداد قبول شدگان براى ورود به دانشگاه در کشور يازدهم اعلام کرد و گفت : قائمشهر جز پنج شهر نخست استان است . آريانا از نمايندگان مازندران درمجلس خواست توجه ويژه اى به قشرتحصيل کرده جامعه داشته باشند وبااستقرارمراکزآموزش عالى دراين استان تلاش کنند وضعيت کمى و کيفى آموزش را دراستان ارتقا بخشند.


    ©2013 APG.ir