تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 20 بهمن 1383-0:0

علي كردان : اعتدال انسان ها را به مقصد مىرساند

معاون ساروي امور مجلس و استان هاى صدا و سيما گفت : اعتدال، انسان هارا به مقصد مىرساند و افراط و تفريط هر دو محکوم است .


دكتر "على کردان " بابيان اين که بامردم بايد بانرمى ومهربانى رفتار و زندگى کرد، ادامه داد : درکنار اين مهربانى، بايد نسبت به آينده مردم نيز انديشيد. وى بااشاره به نزديکى زمان برگزارى انتخابات رياست جمهورى ابرازاميدوارى کرد در دهه آينده سه اصل ايمان ، ايثار و عدالت رادروجود کسانى بيابيم که پاي بند عملى به اين اصول باشند.


    ©2013 APG.ir