تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 25 بهمن 1383-0:0

گاز بلاي جان 4 آملي شد

چهار نفر از اعضاي‌ يك‌ خانواده‌ آملي‌ دراثرخفگي‌ ناشي‌ ازگاز جان‌ سپردند .


مدير عامل‌ سازمان‌ آتش‌ نشاني‌ و خدمات‌ ايمني‌ آمل‌ از خفه‌شدن‌ چهارتن‌ ازاعضاي‌ خانواده‌ "افتخاري‌" در آمل‌ خبر داد وگفت‌:به‌ دليل‌ پراكنده‌ شدن‌ گازهاي‌خفه‌كننده‌ ناشي‌ از بد سوختن‌ بخاري‌ گازي‌ در منزل‌ مسكوني‌ ،چهارنفر ازاعضاي‌اين‌ خانواده‌ صبح‌ روزشنبه‌ جان‌ سپردند. "حسين‌ عليزاده‌" افزود: دودختر پنج‌ و يازده‌ ساله‌ و پدر و مادراين‌ خانواده‌ در اثر خفگي‌ ناشي‌ از گازجان‌ باخته‌اند. وي‌ از شهروندان‌ خواست‌ تا نسبت‌ به‌ بررسي‌ لوله‌هاي‌ خروج‌ دود بخاري‌ دقت‌بيشتري‌ به‌ عمل‌ اورند . "عليزاده‌" گفت‌: درسال‌ جاري‌ چندين‌ فقره‌ حادثه‌ خفگي‌ ناشي‌ از گاز در آمل‌رخ‌ داده‌ كه‌ اكثرا به‌ دليل‌ بي‌احتياطي‌ و رعايت‌ نكردن‌ اصول‌ ايمني‌ استفاده‌از بخاري‌هاي‌ گازي‌ ونفتي‌ بوده‌ است‌ .


    ©2013 APG.ir