تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 26 بهمن 1383-0:0

ساخت قطار هوايي در شهر ساري قابل اجرا نيست

رييس شوراي اسلامي شهر ساري گفت: ساخت و راه‌اندازي قطار هوايي در ساري به آن سادگي كه برخي مسئولان بيان مي‌كنند قابل اجرا نيست.


"نادعلي رمضانپور" افزود: شهر ساري از نظر شبكه معابر بسيار فقير بوده و اكثر خيابانهاي مركز شهر يك طرفه و داراي عرض كم است و به همين دليل طرح قطار هوايي در زمان حاضر قابل اجرا نيست. وي‌اظهار داشت: بيان يك مطلب بسيار آسان و عمل به آن مشكل است و تا طرحي به صورت علمي و مهندسي بررسي نشود نمي‌توان راجع به آن اظهارنظر كرد.


    ©2013 APG.ir