تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 26 بهمن 1383-0:0

موفقيت بانوان عكاس حوزه هنري مازندران

هفت تن از بانوان عكاس حوزه هنري مازندران مقام هاي برتر و منتخب دومين جشنواره فرهنگي و هنري بانوان استان مازندران را كسب كردند . - فرستنده خبر : حوزه هنری مازندران


معصومه ذليكاني ، فاطمه شريفي ، زهرا عابدي ، اعظم فرضي ، كلثوم قنبري ، زهرا خانلري و آذر رمضاني هنرمنداني بودند كه آثارشان پس از داوري در دومين جشنواره فرهنگي و هنري بانوان مازندران كه با موضوع آزاد در مجتمع فرهنگي و هنري ارشاد اسلامي مازندران برگزار شد مورد تقدير قرار گرفته و در نمايشگاهي كه به همين منظور برپا گرديده بود به معرض نمايش گذاشته شد . (hozeh_artsari@yahoo.com)


    ©2013 APG.ir