تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 28 بهمن 1383-0:0

‪ ۵۰‬بقعه متبركه در تنكابن نياز به بازسازي دارد

رييس اداره اوقاف و امور خيريه تنكابن گفت : از مجموع ‪ ۸۲‬بقعه متبركه موجود اين شهرستان ‪ ۵۰‬بقعه نياز به مرمت و بازسازي دارد.


"رشيد رضاپور" بدون اشاره به مقدار اعتبار مورد نياز براي بازسازي اين بقاع گفت: اعتبار دولتي تخصيصي براي انجام بازسازي اين اماكن مذهبي ناكافي است. وي اظهار داشت: در سالجاري بيش از ‪ ۶۲۵‬ميليون ريال اعتبار براي بازسازي ‪ ۱۸‬بقعه متبركه اين شهرستان هزينه شده است. وي اضافه كرد: اين نهاد به ناچار براي بازسازي اين اماكن مذهبي از بانك ها وام مي‌گيرد. در تنكابن ‪ ۱۲۹‬موقوفه، دوهزار و هشت رقبه و ‪ ۱۲۸‬باب مسجد و تكيه وجود دارد. (irna)


    ©2013 APG.ir