تعداد بازدید: 3534

توصیه به دیگران 5

يکشنبه 18 اسفند 1392-9:19

پایان ويژه خواری ها با تشکیل سازمان شفافیت ملی

داستان تکراری سوء استفاده های دولتی قبلی در دولت های بعدی/ سازمان شفافیت مردمی(ملی)، برآمده از افکار عمومی مردم و شهروندان، رسانه ها، حقوقدانان و کارشناسان مستقل و غیر وابسته به دولت و نمایندگان ناظر سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد باید باشد تا امکان ارائه گزارش های شفاف و مستند را در راستای پاسخگویی دولت های قبلی و فعلی داشته باشد.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ): نگاه حذفی و سیاست های تخریبی دولتهای جدید نسبت به دولتهای قبلی و دولتمردان آن، قصۀ تکراری تاریخ بوده که از نمرود بابِلی تا محمود احمدی نژاد و پس از آن در دولت تدبیر و امید رواج یافته و بعد از این دولت نیز، تاریخ به همان ترتیب تکرار خواهد شد...!

 دولتهای جدید برای توجیه مسئولیت و جایگاه خویش، سعی در احالۀ مراتب و هدایت مشکلات و نارسایی های موجود و مشهود در جامعه به دولتهای قبلی و مسئولان دولتی و دولتهای گذشته داشته و از هرگونه فرافکنی و عدم پاسخگویی درست، مستند و شفاف به افکار عمومی و مراجع قانونی و رسانه های ابایی ندارند.

 دولت نهم و دهم با طرح شعارهای غیر کارشناسی و حملات رسانه ای به دولت اصلاحات و تلاش برای معرفی همه مشکلات جاری و آتی کشور به دولت خاتمی و کوشش برای توجیه عدم کارآمدی آن، در کوتاه مدت از خود قدیسی ساخت که همراه با " هاله ای از نور" و نمایش خاکی توام با پاکی  بودن آن" در طیف عامی و عادی جامعه نمود یافت. (1) و صدالبته، به زودی همه چیز بر همگان روشن و سره از ناسره در بین مردم و افکار عمومی آشکار شد.

مشاوران و مدیران دولت تدبیر و امید نیز با وجود انتقادات جدید و مستمر از دولت احمدی نژاد و سعی زودهنگام برای منتسب ساختن مشکلات موجود و نابهنجاری های جامعه به اقدامات و عملکرد آن دولت و فراهم ساختن موجبات تعقیب قانونی و قضائی آن، حداقل در یک روش و منش به سان دولت دهم عمل کرده و همان شیوۀ فرافکنی دولت احمدی نژاد را در نگاه حذفی و تخریبی نسبت به فعالیت ها و عملکردهای آن دولت، پیشه راه خویش ساخته اند؛ آن گونه که دولت نهم و دهم نسبت به دولت اصلاحات عمل کرده و دولتهای بعدی نیز نسبت به دولت تدبیر و امید عمل خواهند نمود.

 این گونه است که بازار اخبار و گزارش ها و اتهامات مطروحه نسبت به دولت پاک(!) احمدی نژاد که خود را در هاله ای از نور و تقوا و افتادگی و خاکی گری و قداست انسانی و آسمانی می دید و می دانست، این روزها داغ و پُر رنگ بوده و گویی دولت یازدهم هیچ مسئولیتی در زمینه مدیریت درست و کارآمددولت و هدایت جامعه و مردم ندارد!

رفتار وَهن آمیز دولت تدبیر و امید در توزیع سبد کالا و توهین آشکار نسبت به شان و کرامت شهروندان که با عذرخواهی رئیس جمهوری نیز همراه بوده است، افزایش زودهنگام هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و سایر مایحتاج مردم و عدم کنترل عینی و عملی تورم مورد ادعا و غیر قابل انکار درجامعه و تحمیل قهری آن بر مردم، همراه با تلاش شعاری و غیر کارشناسی دولت در انتشار منشور حقوق شهروندی که در تعارض با قانون اساسی و واقعیات مشهود جامعه و نظام بین المللی نیز بوده و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی و عملی موثر و واقعی است(2)، نقض آشکار حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده و قتل شبه عمد مردم و شهروندان در کلان شهرها و بی توجهی عینی و عملی دولت و مدیریت شهری نسبت بدان(3)، فشارهای مضاعف اقتصادی و معیتشی نسبت به وضعیت زندگی مردم، همراه با بحران های فزاینده در خانواده، فساد مشهود و قانون گریزی های ملموس در بسیاری دستگاه های اداری و دوائر دولتی، گسترش فزایند و قارچ گونۀ مفاسد کلان اقتصادی و مدیریتی(4) و نیز  نقض مستمر حقوق شهروندی مردم و افزایش رو به تزاید فاصله طبقاتی و فربه شدن روزافزونِ آقازاده های بدون هرگونه مسولیت قانونی، فقدان هرگونه برنامه و راهکار منسجم و موثر دولت در حمایت دیپلماتیک و کنسولی از اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور(5) و به ویژه اتباع ایرانی در بند زندان های مالزی و محکوم به اعدام(6)، همه و همه نشان از تکرار تاریخ و تاریخ کارکرد دولت های قبلی و تلاش های غیرموجه بسیاری از دولتمردان حاضر و مشاوران دولت در هدایت  و منتسب ساختن غیر واقعِ تمام مسئولیت و مشکلات جاری کشور به دولت نهم و دهم و سعی بلاوجه برای مباح و موجه ساختن خویش، به همان شیوه دولت محمود احمدی نژاد دارد که اقدامی ناستوده و مورد قضاوت در بین مردم و افکار عمومی و تاریخ نیز به مانند گذشته خواهد بود.
به راستی چرا فرهنگ سیاسی ایرانیان نظر به حذف، تخدیش و تخریب غیرواقع و غیرمسئولانه دارد؟

 آیا دولتمردان از خود نمی پرسند؛ هزینه های کلان این رقابت های سیاسی مذموم با کیست و از کدامین جیب ملت و مردم، به ناروا پرداخت می شود؟ آیا زمان آن نرسیده با تشکیل و تاسیس دستگاه نظارتی و بازرسی مردمی در چهارچوب قانونی مصوب و جدید، متشکل از نمایندگان مستقیم و منتخب مردم، نمایندگان رسانه ها، حقوقدانان و وکلای دادگستری و کارشناسان و متخصصان حوزه های ذیربط و نیز نمایندگانی از سازمان های بین المللی ذی ربط به عنوان عضو ناظر، بدون هرگونه وابستگی به دولت و نهادهای دولتی و حکومتی، با عنوان " سازمان شفافیت مردمی(ملی)" نسبت به بررسی دقیق، مستند و کارشناسی عملکرد هریک از مسئولان و دولتمردان دولتهای سابق و فعلی در زمان تصدی و پس از تصدی آنان اقدام کرد و در صورت احراز علمکرد های غیرقانونی و مسئولیت زا، ضمن انتشار مستند و مکرر علملکرد غیرقانونی آنها در رسانه ها، آنها را برای تعقیب قضایی و قانونی و اعمال مجازات های قانونی مقرر معرفی و تحت پیگیردهای جدی و عملی قرار دارد؟!

 دولت دهم در واپسین روزهای حیات خویش در مقام معرفی فهرستی از مفسدان اقتصادی برآمد و دولت یازدهم نیز، همان راه دیررفته وی را، زودهنگام، در آغاز حیات خویش تکرار کرد، اما معلوم نیست این "دانه دشت های ویژه خوار" چگونه فارغ از مسئولیت قانونی بوده و کماکان، به دور از تیرس عدالت قرار دارند و چگونه تساوی حقوق مردم و مسئولان برابر قانون اساسی محقق خواهد شد؟

   سازمان شفافیت مردمی(ملی)، برآمده از افکار عمومی مردم و شهروندان، رسانه ها، حقوقدانان و کارشناسان مستقل و غیر وابسته به دولت و نمایندگان ناظر سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد بوده و باید باشد تا امکان ارائه گزارش های شفاف و مستند را در راستای پاسخگویی دولت های قبلی و فعلی داشته باشد.

 شفافیت و پاسخگویی توام با مسئولیت پذیری؛ از مولفه های اساسی و اصلی حکمرانی مطلوب به شمار رفته که ریشه در استقلال و عدم وابستگی دولتی خواهد داشت.

بی توجهی به مراتب مزبور، بی اعتمادی روزافزون مردم و شهروندان و کارشناسان حوزه های مختلف را با خود به همراه خواهد داشت و پس از چند صباحی نیز دولت تدبیر و امید نیز به سرنوشت دولت نهم و دهم دچار خواهد گشت و دگر بار نیز با تکرار تاریخ و ماحصل صحبت، تکرار مکررات، همراه خواهد بود!


پی نوشت ها و منابع :
1-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، خدمت و خیانت در دولت پاک(دهم) ؟، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/312517/weblog/zamanidarmazari
2-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نقد یک حقوقدان نسبت به منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور؛خبرآنلاین، http://khabaronline.ir/detail/326968/weblog/zamanidarmazari
3-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نقض حقوق شهروندان در هوای آلوده و مسئولیت قانونی رئیس جمهور، دولت و مدیریت شهری(قتل شبه عمد شهروندان در هوای آلوده و مسئولیت قانونی رئیس جمهور، دولت و مدیریت شهری)،خبرآنلاین؛ http://khabaronline.ir/detail/329991/weblog/zamanidarmazari و اطلاعات، http://www.ettelaat.com/etiran/?p=36637
4-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، از نارمک تا بابک(مفاسد اقتصادی از رویا تا واقعیت) !، خبرآنلاین، http://khabaronline.ir/detail/331291/weblog/zamanidarmazari
5-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور نسبت به زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی، خبرآنلاین؛ http://khabaronline.ir/detail/331798/weblog/zamanidarmazari و روحانی نیوز، http://www.rouhaninews.com/18775
6-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مالزی و زندانیان ایرانی محکوم به اعدام، ملت آنلاین، http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=3213       

 
ایمیل نویسنده zamani.i.l.institute@gmail.com

 


 • سه شنبه 20 اسفند 1392-2:8

  با سخنرانی جناب رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه و با توجه به رتبه کشورمان ایران در سازمان شفاف سازی بین المللی با موضوع فساد مالی هر انسان با مسولیتی را متوجه به درک بحران و ابتکاری وا میدارد از جمله ایجاد سازمان مدنی شفایت مردمی . البته تا آنجائی که من میفهمم این سازمان باید به دور از دخالت دولت انجام بگیرد تا مفید فایده گردد و همچنین به کار با مطالعه و دقیقی نیاز مند است علاقه مندم با اعلام فراخوانی در جهت ایجاد سازمان مدنی فوق از همه علاقه مندان در خواست کمک نمایم و از این طریق با اعلام شماره 09125120282 با جناب آقای زمانی اعلام همبستگی و همدلی نمایم .

  • جمعه 23 اسفند 1392-22:34

   درود بر شما جناب جمالیان. اگر در یادداشت حقوقدان محترم، جناب زمانی دقت فرموده باشید نظر ایشان به تاسیس سازمان شفافیت ملی در راستای پایان دادن به ویژه خواری ها و مفاسد اقتصادی و قانون گریزی های کلان مشهود در جامعه در قالب یک نهاد مدنی و ملی غیر وابسته به دولت و مستقل از آن بوده است. شماره تلفن اعلامی در نظر شما مربوط به چه کسی است؟ شما یا جناب زمانی؟ برای اعلام نظر در این باره، ایشان ایمیل خویش را اعلام کرده اند و خوانندگان می توانند نظرات یا دیدگاههای خویش را مستقیما به ایشان اعلام نمایند....!

  • دوشنبه 19 اسفند 1392-20:18

   من می ترسم این سازمان هم مانند دیگر مراجع فعلی ناظر برای انجام صحیح فعالیت با محدودیت امکانات و اعتبار مواجه شوند.

   • دوشنبه 19 اسفند 1392-20:17

    یکی از راه ها می تواند اطلاع رسانی دریافت ها و پرداخت های درآمد و هزینه های عمومی باشد.

    • دوشنبه 19 اسفند 1392-20:10

     کدوم بین المللی؛ اکنون بین الملل مرکز سوءاستفاده برای کمک به قدرت دیکتارتورهای غرب است؛ نظارت مردمی و شرعی با حضور خبرنگاران آزاد و علمای فقه و حقوق دانان می تواند یاری گر مناسبی باشد.

     • دوشنبه 19 اسفند 1392-19:28

      به قول مرحوم فروزانفر: ایرانی ها یا چهل ستونند یا بی ستون..! افراط و تفریط ریشه در فرهنگ سیاسی ایران دارد. صبح، مدرس، قهرمان ملی بود، عصر وی را چنین و چنان و بد نامیدند...!!! روزی آیت الله نوری راهبر و پیشرو بود، زمانی وی را به دار آویختند...؟!

      • جمعه 23 اسفند 1392-22:28

       با عرض پوزش، اشتباها به جای مصدق، نام مدرس آمده است که بدینوسیله اصلاح می گردد.

      • دوشنبه 19 اسفند 1392-15:2

       دیدگاه درست و دقیقی بود براستی چرا ما مردم ایران اینگونه ایم .روزی برای رییس جمهوری جان می دهیم و روز دیگر می خواهیم نیست شود .این امر در بسیاری از حوزه های زندگی ما دیده می شود . ما همیشه تاوان کارهایی را می پردازیم که روزی با علاقه و اشتیاق آغازگر آن بودیم.

       • يکشنبه 18 اسفند 1392-18:26

        تاریخ گواه مهم و اساسی نسبت به صداقت و مسئولیت پذیری دولتها و حکومتها و یا تصدیق و گواهی عدم صداقت یا عدم شفافیت و مسئولیت پذیری آنها و ظلم مستمر نسبت به مردم است.
        اگر کوروش کبیر در تاریخ بزرگ مرد و جاودان گردید به اعتبار همان منش و روش مردمی و جهانداری انسانی و مدیریت مردمی وی در ذهنها و دلها و نیز با تاکید بر شفافیت و مسئولیت خود و سربازان و مسئولان حکومت خویش بر مردم بوده و پرهیز از گونه رانت و ویژه خواری و سوء استفاده های دولتی و حکومتی بوده است.
        ویژه خواران یقیناً از بدنۀ مردم و افراد زحمت کش و خدوم جامعه نبوده و نمی توانند باشند. باید رد پای آنها را در بالای نردبان سیاست و مصلحت جست و یافت....!!!


        ©2013 APG.ir