تعداد بازدید: 3391

توصیه به دیگران 3

چهارشنبه 21 اسفند 1392-19:8

یک پیشنهاد به شورای اطلاع رسانی مازندران

تالار گفتگوی نخبگان ایجاد شود

از دولت خردگرا و اندیشه محور" تدبیر و امید" انتظار می رود امکان ساختاری و تشکیلاتی تالار و شورای گفتگو بین کنشگران توسعه اعم از دولتی ها و دانشگاهیان ، فعالان سیاسی، تشکل های بخش خصوصی و اهالی رسانه را فراهم کند.


 

مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، ایرج نیازآذری: تعدد کنشگران سیاسی و فراوانی رسانه های ارتباطی موجب بروز اندیشه های مختلف و متفاوت در سطح جامعه شده است. وقتی سیاستی وضع می شود یا تصمیم توسط مسئولان اتخاذ می شود بلافاصله از تریبون های مختلف مورد حلاجی و نقد قرار می گیرد. با انگیزه های متفاوت وحتی با آرای متضاد!

تمایل اشخاص و گروه ها به نقش آفرینی و دیده شدن، میل کنشگران به بیان دیدگاه ها و تلاش گروه های مرجع برای اثبات توانایی ها و شایستگی ها جملگی اتمسفر حاکم براوضاع سیاسی استان را پرفشارنموده است.

این همه سرمایه های فکری و انرژی های انباشت شده سیاسی و اجتماعی اگر مدیریت نشود بسان سیلاب عمل نموده، چه بسا خسارت آفرین خواهد شد. در چنین شرایطی مدیریت مطالبات و فراهم ساختن زمینه انعکاس دیدگاه ها امری اجتناب ناپذیرمی باشد.

از دولت خردگرا و اندیشه محور" تدبیر و امید" انتظار می رود امکان ساختاری و تشکیلاتی تالار و شورای گفتگو بین کنشگران توسعه اعم از دولتی ها و دانشگاهیان ، فعالان سیاسی، تشکل های بخش خصوصی و اهالی رسانه را فراهم کرده، استاندار محترم و معاونان ایشان نیز بخشی از وقت خویش را صرف تبادل نظر با صاحبان فکر و اندیشه نکنند.
تالار گفتگو فرصت مغتنمی برای اطلاع رسانی  و موجب هم افزایی نخبگان ، کنشگران توسعه وفعالان سیاسی می شود.

تالار گفتگو زمینه کاربست  نظرات  مختلف را در روند های ا ستانی فراهم نموده و به طور خودکار مجموعه  متعددی را درگیر برنامه های توسعه می کند.

نقش آفرینی در تحولات استان بدین معنا نیست که همه صاحب مصادر و مناصب اجرایی شوند،  بلکه میزان تاثیر گزاری در اجرای سیاست ها و برنامه ها مهم است.

 تمرین گفتگو، تبادل نظر بین نخبگان ، نزدیک ساختن دیدگاه ها ،توسعه فرهنگ مشارکت و مشورت ، گفتمان سازی ، همگرایی کنشگران ، جلوگیری از واگرایی ، انسجام استانی در عرصه های مختلف و تعمیق همکاری های بین سازمانی ما حصل تالار گفت و گو خواهد بود  


 


  • مهدی زمانیپاسخ به این دیدگاه 2 0
    چهارشنبه 21 اسفند 1392-22:16

    آقای ایرج نیاز معمولا نظر به عمق مسایل دارند که جای بسی امتنان است .این پیشنهادات اگر توسط مدیران خط شکن ودلسوزانی از مردم ونخبگان مازندران جدی گرفته وپخته شودبسی راهگشا خواهد بود.


    ©2013 APG.ir