تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 29 بهمن 1383-0:0

رفتگرهاي مازندراني صاحب اتحاديه مي شوند

در هفته کارگر سال آينده ، كنگره بزرگ اتحاديه كارگران شهرداري هاي مازندران برگزار مي شود .


" نصرا... دريابيگي " ، دبير اجرايي خانه كارگر مازندران ، از كارگران شهرداري به عنوان يكي از محروم ترين و صبورترين اقشار جامعه نام برد و اظهار داشت : كارگران شهرداري با تحمل كارهاي سخت و طاقت فرسا ، به فضاي شهرها طراوت و شادابي مي بخشند و در كنار اين شاديها ، خود و خانواده هايشان از حداقل ها محروم ميباشند . عضو شوراي عالي كار كشور اضافه نمود : متاسفانه به دليل تماس نزديك كارگران شهرداريها با مواد آلوده و ميكروب زا ، حاشيه امنيتي براي ايشان و خانواده هايشان وجود ندارد و با توجه به رويش قارچ گونه شركت هاي پيمان كاري و خدمات در شهرداري ها ، اين قشر زحمت كش از امنيت شغلي پايدار ، در قالب قراردادهاي موقت كار محروم گشته اند . وي از برگزاري كنگره اتحاديه كارگران شهرداري ها در مازندران خبر داد و تاكيد كرد : اين زحمت كشان با ايجاد اتحاديه ، به صورت گسترده در سطح استان و كشور بايد در قالب چانه زني و گفتمان ، به مطالبات صنفي خود برسند . دريابيگي در پايان به انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و تصريح كرد : كارگران بايد با همه قدرت در اين انتخابات شركت نمايند و كسي را انتخاب كنند كه بتواند مطالبات به حق ايشان را پاسخگو بوده و با انحلال خصوصي سازي ، بارقه اميدي در دل كارگران مظلوم به وجود آورد. (ilna)


    ©2013 APG.ir