تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 23 اسفند 1383-0:0

500 هكتار از اراضي ملي متصرف شده مازندران پس گرفته شد

قضات دادگستر ي هاي مازندران 500 هكتار از اراضي ملي تصرف شده را بازگرداندند.


محمدرضا فولاد آملي، «رئيس كل دادگستري مازندران افزود: حفظ و نگه داري از عرصه هاي جنگلي و منابع طبيعي وظيفه شرعي و ملي است. وي گفت: با تشكيل دادگاههاي ويژه قاچاق چوب درمازندران كاهش يافت.


    ©2013 APG.ir