تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 23 اسفند 1383-0:0

اعلام ورشكستگي يك واحد توليدي موفق در مازندران!

كارخانه فرش ماشيني البرز مازندران در بابلسر در اوج فعاليت اقتصادي خود اعلام ورشكستگي كرد.


مديران كارخانه به تمامي كارگران واحدهاي مربوطه اعلام كردند در صورت مراجعه به موقع براي تسويه حساب مبلغ 50ميليون ريال دريافت خواهند كرد در غير اين صورت اين مبلغ به 10ميليون ريال كاهش خواهد يافت. كارگران اين واحد توليدي موفق با اظهارشگفتي از اقدام فرزند مالك كارخانه در اعلام ورشكستگي علت آن را فرار از مسئوليت قانوني در پرداخت حقوق و مزاياي كارگران و جذب نيروهاي جديد به صورت روزمزدي خارج از ضوابط قانوني ذكر كردند. اين كارگران كه بيش از 14سال سابقه فعاليت در كارخانه فرش البرز دارند با مراجعه به مسئولان مربوطه خواستار احقاق حقوق خود شدند كه متأسفانه نتيجه مثبتي عايد آنها نشد. گفتني است عدم توجه مسئولان به رفع مشكل پيش آمده براي يك هزار نفر از نيروي كار كه بصورت مستقيم و غيرمستقيم از اين واحد ارتزاق مي كنند، بازتاب منفي و آثار رواني نامطلوبي در منطقه برجاي گذاشت


    ©2013 APG.ir