تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 24 اسفند 1383-0:0

همايش انتخاباتي در بابل

رييس دفتر حزب مشارکت شهرستان بابل گفت : تبيين ضرورت مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهورى از وظايف احزاب و گروههاى سياسى است .


 "داود لطيفى" انتخابات را
مهم و حساس خواند وافزود : اين دوره از انتخابات تنها دوره اى است که نتيجه
آن براى مردم مشخص نيست .
وى اضافه کرد : گروه ها و احزاب سياسى بايد ديدگاه ها و نظرات نامزدهاى
احتمالى را به مردم انعکاس دهند تا مردم با آگاهى در صحنه انتخابات حضور
پيدا کنند.
وى شناخت نيازهاى جامعه و تطبيق آن با برنامه هاى کانديداهاى رياست
جمهورى را از ديگر وظايف احزاب دانست .
رييس دفتر حزب مشارکت بابل سکوت و عدم حضور نخبگان و دانشجويان
دانشگاههاى کشور در زمينه فعاليت انتخاباتى را يک تهديد دانست و گفت :
متاسفانه هنوز اين قشر به طور جدى در صحنه انتخابات ظاهر نشده است .
"لطيفى" همچنين انتخابات را از منظر جهانى براى نظام مهم ذکر کرد و
اظهار داشت : حضور مردم در پاى صندوق هاى راى نظام را بيمه مىکند.
وى از برگزارى همايش انتخابات رييس جمهورى با حضور تمامى گروه ها واحزاب
سياسى با همکارى فرماندارى شهرستان بابل در آينده نزديک خبر داد. (irna)


    ©2013 APG.ir