تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 24 اسفند 1383-0:0

انفجار گاز در شهرستان" نور" 8 نفر را روانه بيمارستان کرد

انفجار کپسول گاز در داخل يک کانتينر،روز گذشته در شهرستان "نور" 8 نفر را روانه بيمارستان کرد.


انفجار کپسول گاز در داخل يک کانتينر درشهرک بهار نارنج شهرستان" نور" واقع در استان مازندران روز گذشته حادثه دلخراشي را به وجود آورد. هشت نفر کارگرساختماني که در داخل اين کانتينردر حال استراحت بودند، بر اثر آتش سوزي ناشي از انفجار گاز مصدوم و به بيمارستان منتقل شدند. آتش نيز به وسيله مردم و ماموران آتش نشاني که خود را به صحنه رسانده بودند، مهار شد


    ©2013 APG.ir