تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 25 اسفند 1383-0:0

اباختر جديد منتشرشد

شماره هاي هفتم و هشتم فصل نامه علمی پژوهشي اباختر به مديريت سيروس مهدوي به بازار نشر عرضه شد.


در تازه ترين شماره اباختر مطالب و مقاله هاي از:ايرج اصغري،ايرج افشار،عسگري آقاجانيان ميري،پروفسورحسن امين،پروفسور رحيم مسلمانيان قبادياني،علي اکبر مهجوريان نماري،فريده يوسفي،علي اصغريوسفي نيا،برنهارد درن،دکترلقمان بايمت اف،احمد داداشي،جهانگيرداناي علمي،محمد داوودي، دکتر منوچهرستوده،رمضانعلي اوليايي و...منتشرشده است.واقعه طبرسي،گاه شماري خراجي تپوري،اميرپازواري- امير علي طبرستاني،هژبرسلطان،شب پايي در مازندران،گزارشي از فرهنگ واژگان تبري و خجنديان تاجيکستان برخي از مقاله هاي اين فصل نامه است. اباختر جديد در 280صفحه و به قيمت دوهزارتومان با مديريت و دبيري سيروس مهدوي عرضه شده است.


    ©2013 APG.ir