تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 25 اسفند 1383-0:0

"کولي ها" صاحب کتاب شدند

کتاب "کولي ها"به بررسي زندگي و وضعيت جوکي هاي مازندران مي پردازد.


اين کتاب را اسماعيل يزدان پناه نوشته و نشرامير مازندراني آن را انتشار داده است.در کتاب حاضر موقعيت جغرافيايي،سازمان اجتماعي،اقتصاد،گويش،ازدواج و خانواده،هنر و ارتباطات جوکي هاي مازندران مورد بررسي قرارگرفته است.


    ©2013 APG.ir