تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 26 اسفند 1383-0:0

نماينده‌ قائم‌‌شهر: اروپا بدون‌ اجازه‌ آمريكا توان‌ تصميم‌‌گيري‌ ندارد

دكتر نعمت زاده گفت‌: اروپا در موقعيتي‌ نيست‌ كه‌ بخواهد يا بتواند بدون‌ اجازه ‌آمريكا در مسائل‌ مهم‌ بين‌المللي‌ كه‌ يك‌ طرف‌ آن‌ آمريكا است‌ تصميم‌ بگيرد.


قربانعلي‌ نعمت‌‌زاده‌نخستين‌ ناطق‌ پيش‌ از دستور جلسه‌ علني‌ ديروزمجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ افزود: نقش‌ اروپايي‌‌ها در توجيه‌ رويكرد باج‌‌خواهان‌ آمريكا همواره‌ يك‌ طرفه‌ بوده‌ و هست‌ و از قبل‌ چنين‌ انتظار مي‌رفت‌. وي‌ افزود: همه‌ اين‌ فراز و نشيب‌ها براي‌ اين‌ است‌ كه‌ آمريكا بتواند به‌ گونه‌اي‌ از گرداب‌ اشغال‌ عراق‌ خارج‌ شود و فرصت‌ تجديد قوا داشته‌ باشد. اين‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ گفت‌: مسئولان‌بايد با وحدت‌ و انسجام‌ اسلامي‌ و ملي‌ در كنار مقام‌ معظم‌ رهبري‌ از كيان‌ و حيثيت‌ نظام‌ مقدس‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و از حقوق‌ مادي‌ و معنوي‌ جامعه‌ دفاع‌ كنند. وي‌ با بيان‌ اين كه‌ از هم‌اكنون‌ بايد به‌ فكر حل‌ مشكلات‌ بودجه‌ سال‌ آينده‌ بود گفت‌: لايحه‌ بودجه‌ سرمشقي‌ است‌ كه‌ دولت‌ براي‌ دستگاه‌‌هاي‌ اجرايي‌ كشور تعيين‌ مي‌‌كند تا مقدرات‌ سالانه‌كشور بر اساس‌ آن‌ عمل‌ شود و زماني‌ مشروعيت‌ پيدا مي‌‌كند كه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ آن‌ را تصويب‌ كند. نعمت‌زاده‌ افزود: اصول‌گرايي‌، ولايت‌ مداري‌، عدالت‌ خواهي‌ و اصل‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ قانون‌ بايد دايما در درون‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ طنين‌‌انداز باشد. وي‌ افزود: مجلس‌ شوراي ‌اسلامي‌ بايد براي‌ بررسي‌ مسائل‌ مهم‌ راهبردي‌ ماهانه‌ جلسه‌ برگزار كند. وي‌ افزود: فضاي‌نمايندگي‌ به‌ گونه‌اي‌ شكل‌ گرفته‌ است‌ كه‌ يك‌ نماينده‌ شهرستاني‌ به ‌منزله‌ يك‌ هيأت‌ دولت‌ سيار است‌ و مراجعات‌ مكرر و بي‌وقفه‌ در زمينه‌هاي‌ معيشتي‌، اشتغال‌، درمان، تحصيل‌ و خدمات‌ حكايت‌ از ناكارآمدي‌ دستگاه‌هاي‌ اجرايي‌ دارد. نعمت‌زاده‌گفت‌: با توجه‌ به‌ ظرفيت‌ زياد كشاورزي‌ در كشورمان‌ كشاورزان‌ بعد از فروش‌ محصولات‌ خود ماه‌ها بايد به‌ دنبال‌ دريافت‌ پول‌ خود باشند و اين‌روش‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ نمي‌تواند براي‌ كشاورزي‌ كشور مفيد باشد.


    ©2013 APG.ir