تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 27 اسفند 1383-0:0

پيش بيني وضعيت هواي استان در 7 روزآينده

بر اساس تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی هواشاسی ، هوای استان تا سوم فروردين به اين شرح پیش بینی می شود


پيش بينی 24 ساعت اول : از ساعت 10 صبح روز : پنج شنبه تاريخ : 27/12/1383 وضعيت آسمان : نقاط ساحلی و جلگه ای : غالبا ابری همراه با بارش باران ، از اواخر شب به تدریج با کاهش ابر . ارتفاعات : ابری و مه آلود ، گاهی همراه با بارش برف و باران از اواخر شب به تدریج با کاهش ابر . وضعيت دريا : مواج . ارتفاع موج : 5/0 تا 0/1 متر . سمت باد : شمال غربی تا جنوب غربی . سرعت باد : 4 تا 10 متر بر ثانیه . بیشینه دمای هوای امروز ساری با 2 درجه کاهش نسبت به روز گذشته به 13 درجه سلسیوس و کمینه دمای امشب ساری نیز با 2 درجه کاهش نسبت به شب گذشته به 7 درجه سلسیوس می رسد . پيش بينی 24 ساعت دوم : از ساعت 10 صبح روز : جمعه تاريخ : 28/12/1383 وضعيت آسمان : کمی تا نیمه ابری . پيش بينی 24 ساعت سوم : از ساعت 10 صبح روز : شنبه تاريخ : 29/12/1383 وضعيت آسمان : کمی تا نیمه ابری همراه با افزایش دما و وزش باد گرم . پيش بينی 24 ساعت چهارم : از ساعت 10 صبح روز : یکشنبه تاريخ : 30/12/1383 وضعيت آسمان : کمی تا نیمه ابری همراه با افزایش دما - از اواخر شب با افزایش ابر و احتمال وزش باد . پيش بينی 24 ساعت پجم : از ساعت 10 صبح روز : دوشبه تاريخ : 1/1/1384 وضعيت آسمان : نیمه ابری تا ابری همراه با کاهش دما و در بعضی ساعات همرا با بارندگی . پيش بينی 24 ساعت دوم : از ساعت 10 صبح روز : سه شبه تاريخ : 2/1/1384 وضعيت آسمان : نیمه ابری گاهی ابری با احتمال بارش خفیف و پراکنده . پيش بينی 24 ساعت دوم : از ساعت 10 صبح روز : جهارشبه تاريخ : 3/1/1384 وضعيت آسمان : نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با بارندگی و وزش باد . (mazandaranmet)


    ©2013 APG.ir