تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 14 فروردين 1384-0:0

30 ميليارد تومان مطالبات فرهنگيان و پيشكسوتان مازندران پرداخت نشد

فرستنده خبر :احمد مظفري ،مسئول روابط عمومي آ.پ مازندران.


آقاي حاجي آقايي رئيس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت در سال 83 بيش از 1980 ميليارد ريال در بخش اعتبارات جاري در آموزش و پرورش مازندران هزينه شده است كه با درآمدهاي اختصاصي و ابلاغي به بيش از 2000 ميليارد ريال رسيده است وي تاكيد كرد با اين وجود 300 ميليارد ريال مطالبات فرهنگيان و پيشكسوتان مازندران پرداخت نشده است وي پاداش بازنشستگان فرهنگي سال 83 ، مرخصي و پاداش مناطق روستايي ، پاداش ضمن خدمت فرهنگيان و يارانه مسكن فرهنگيان در سال 82 و 83 را از جمله مواردي اعلام نمود كه به علت كسري اعتبار پرداخت نشده است وي تعداد دانش آموزان مشغول به تحصيل در آموزش و پرورش استان را در سال تحصيلي 84-83 تعداد610 هزار نفر اعلام نمود و گفت از اين تعداد 24830 نفر در دوره آمادگي ، 213544 نفر در دوره ابتدايي ، 169988 نفر در دوره راهنمايي ، 161000 نفر در دوره متوسطه ، 19215 نفر در دوره پيش دانشگاهي و 20935 نفر در دوره بزرگسالان در آموزش و پرورش استان مشغول تحصيل مي باشند وي توسعه و كيفيت بخشي به فعاليتهاي دوره پيش دبستاني ، افزايش كيفيت آموزشي در كلاسهاي چند پايه در راستاي عدالت آموزشي ، افزايش پوشش تحصيلي دوره راهنمايي تحصيلي ، تامين سلامت دانش آموزان در پيشگيري از بيماريها ، تشكيل هسته هاي مشاوره هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان ، تقويت نقش تربيتي كليه عوامل اجرايي مدرسه بويژه معلمان ، استفاده از امكانات موجود براي گسترش آموزشهاي فني و حرفه اي و كاردانش را از مهمترين سياستها و برنامه هاي آموزش و پرورش استان در بخش آموزش عمومي و متوسطه اعلام نمود وي همچنين با اشاره به برنامه ها و سياستهاي مهم بخش پژوهش و برنامه ريزي گفت در سال 84 ساماندهي بيش از 54 هزار نيروي انساني و 6200 فضاي آموزشي ، اصلاح نظام توليد آمار و اطلاع رساني ، تدوين برنامه هاي توسعه سنواتي آموزش و پرورش ، ساماندهي رويكردهاي آموزشي مراكز آموزش نيروي انساني و توسعه و تجهيز مراكز تربيت معلم و آموزش نيروي انساني و تشكيل بانك اطلاعات پژوهشي و توسعه و تقويت طرح معلم پژوهنده از مهمترين برنامه ها و سياستهاي ما ست حاجي آقايي كاهش قدر مطلق بيسوادي در سطح استان و تعميق و ارتقاي بنيه علمي نوسوادان و كم سوادان ، افزايش جذب دانش آموزان استثنايي بخصوص در مناطق محروم و روستايي ، اجراي طرح درجه بندي مدارس غيرانتفاعي و بهره گيري بيشتراز مشاركتهاي مردمي را از ديگر سياستهاي آموزش و پرورش استان در سال جديد اعلام نمود


    ©2013 APG.ir