تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 15 فروردين 1384-0:0

اراضي دولتي، پشت قباله زمين خوار مازندراني!

گزارش kayhannews از زمين خواري در مازندران.


يك زمين خوار متنفذ در مازندران با تصرف غيرقانوني ده هزار مترمربع زمين دولتي 40 ميليارد ريال به بيت المال خسارت وارد كرد! بنا بر گزارش هاي موثق رسيده اين زمين با ارزش و مرغوب كه در محدوده شهر محمودآباد قرار دارد در سال 74 براساس درخواست يك مؤسسه عمومي و با هدف كاربري فرهنگي و تفريحي از سوي هيئت واگذاري زمين مازندران در اختيار آن مؤسسه قرار گرفت ولي پس از تعلل چهارساله آن واحد براي ارائه طرح توجيهي و فني كميسيون ماده 32 استان مجوز مربوطه را لغو كرد و اراضي مذكور در اختيار دولت قرار گرفت. يك مقام مسئول در سازمان مسكن و شهرسازي مازندران در اين ارتباط گفت: برغم اينكه اصل سند اين زمين به نام دولت و سازمان مسكن و شهرسازي مازندران است، فرد صاحب نفوذي با انجام معامله غيرقانوني با آن مؤسسه كه هيچ گونه صلاحيتي در اين خصوص نداشت اراضي موصوف را تصاحب كرده است. به گفته وي مالك غيرقانوني زمين هاي دولت در مازندران اين اراضي را به قيمت نازل 2ميليارد و 850 ميليون تومان بفروش رسانده است. وي با اشاره به گردش پرونده اين زمينخواري در مراجع قضايي و معطلي فراوان در بازپس گيري حقوق بيت المال افزود: دادگاه بدوي در مازندران براي رسيدگي به اين مسئله رأي قاطع به نفع دولت صادر كرد، ولي در شعبه تجديدنظر و به رغم استنادات قانوني حكم اوليه نقض شد و با پيگيري هاي فراوان مسكن و شهرسازي هيئت تشخيص ديوان عالي كشور پس از بررسي هاي لازم و نقض حكم شعبه تجديدنظر استان حاكميت دولت بر اراضي مذكور را تأييد كرد. وي گفت: متأسفانه بعد از گذشت چهار ماه از صدور رأي قطعي ديوانعالي كشور و در اثر حمايت برخي دست هاي نامرئي از زمين خوار مذكور اجراي حكم بازپس گيري اراضي ياد شده همچنان در پرده ابهام قرار دارد. اين مقام مسئول با اشاره به ارزش چهل ميليارد ريالي اراضي مذكور از رئيس قوه قضائيه خواست تا براي احقاق حقوق بيت المال مسلمين و جلوگيري از تضييع حقوق قانوني دولت در اين پرونده شخصاً وارد عمل شود.


    ©2013 APG.ir