تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 15 فروردين 1384-0:0

شهرك صنايع دستي در مازندران تاسيس مي شود

صنايع دستي مازندران در سال جاري صاحب يك شهرك هنري و يك مركز آموزشي مي شود.


مدير صنايع دستي استان مازندران گفت: براي ايجاد شهرك صنايع دستي امكانات اوليه آن نظير زمين و تجهيزات لازم فراهم آمده و با تكميل موارد مربوط به اعتبارات شاهد احداث آن در ابتداي بزرگراه تهران، شمال در جاده چالوس خواهيم بود. (iana)


    ©2013 APG.ir