تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 16 فروردين 1384-0:0

كارگران كميكال حقوق نمي گيرند

5 ماه حقوق كارگران شركت شيميايي كميكال ساري پرداخت نشده است.


به رغم توليد و فروش مناسب شركت شيميايي كرم كميكال ساري، كارگران اين واحد صنعتي 5 ماه حقوق خود را دريافت نكرده اند. براساس توافق مديريت و كارگران قرار بوده كه حقوق آذر ماه كارگران اين شركت تاپايان سال پرداخت و باقي مانده مطالبات آنان تقسيط شود كه اين توافق نامه تاكنون عملي نشده و كارگران بلاتكليف هستند. (ilna)


    ©2013 APG.ir