تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 18 فروردين 1384-0:0

ساختمان تاريخى قائم شهر ، موزه مركزى مازندران مى شود

ساختمان ۷۳ ساله شهردارى قائم شهر به موزه مركزى استان مازندران تبديل مى شود .


اين ساختمان در سال ۱۳۱۱ توسط مهندسان آلمانى در زمينى به مساحت ۴ هزار متر مربع و با زير بناى ۸۰۰ متر مربع در سه طبقه ساخته شد . در سال ۱۳۲۲ با حمله روسها به ايران از اين ساختمان به عنوان درمانگاه استفاده شد و از سال ۱۳۳۴ از آن به عنوان ساختمان شهردارى قائم شهر استفاده مى شود . به گفته رستم پور ، شهردار قائم شهر ، با بهره بردارى از ساختمان جديد شهردارى ، ساختمان قديم با موافقت سازمان ميراث فرهنگى تبديل به موزه مركزى استان مازندران خواهد شد .


    ©2013 APG.ir