تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 18 فروردين 1384-0:0

آقاي كاوه اندازه خودت را بدان - كلانتري

جوابيه رئيس هيات كشتي مازندران به مربي تيم ملي.


در پاسخ به نظر آقاي كاوه مربي تيم ملي !!... كه عنوان نمودند: تصميم در مورد نفرات تيم ملي بر عهده كادر فني و سازمان هاي تيم هاي ملي است ، مازندران و ساير هيات هاي كشتي استان ها انتخاب كننده نيستند . بايد عرض كنم كه متاسفانه آقاي كاوه گاهي اوقات بدليل عدم تمركز كافي موقعيت و وظايف خويش را فراموش مي كند. نمي داند كه كشتي گيران تيم ملي ساخته و پرداخته استان هاي مختلف كشور هستند نه دست پرورده آقا و هيچ وقت هم هيات ها در كار كادر فني تيم ملي دخالت نمي كنند بلكه ارايه طريق مي نمايند. پس در برخوردهاي اجتماعي اولا بايد شرط تقدم و تاخر را به جاي آورد ثانيا قطعا در پاسخ به درخواست اين هيات نه تصميم گيري !........ بزرگتر از آقاي كاوه هم هست كه جواب بدهد پس نيازي به آن نيست كه آقاي كاوه خودش را در همه جا ....... ضمن اينكه فدراسيون محترم كشتي طي نامه شماره 182/264 تاريخ 16/1/84 در مورد آقاي حاج زاده نظريه اش را اعلام نموده است. لذا به آقاي كاوه توصيه مي كنم به جاي وارد شدن به حواشي كشتي بهتر است در جهت تقويت تيم ملي و برافراشته شدن پرچم مقدس ايران و غرور ملي عزمي جدي داشته اندازه خودشان را بدانند. نقي كلانتري رئيس هيات كشتي مازندران


    ©2013 APG.ir