تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 18 فروردين 1384-0:0

تجمع اعتراض آميز كارگران شركت" فرش البرز "بابلسر

كارگران شركت "فرش البرز" بابلسر در اعتراض به انحلال اين شركت دست به تجمع اعتراض آميزدر محل شركت زدند.


از ساري شركت" فرش البرز" بابلسر كه يكي از واحدهاي توليدي فرش ماشيني دركشور مي باشد, اواخر سال گذشته منحل شد . كارگران اين كارخانه در تجمع اعتراض آميز خود ضمن اعتراض به انحلال اين شركت و توقف توليد، مبادرت به راه پيمايي در محوطه اين كارخانه نمودند كه با مداخله نيروي انتظامي پايان يافت. (ilna)


    ©2013 APG.ir